Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Mükellef Hakları

AYM’nin iptal kararları geçmiş vergileri hatalı kılar mı? VDDK kararı üzerine değerlendirmeler…

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), bölge idare mahkemeleri kararları arasında ortaya çıkan aykırılıkların giderilmesine ilişkin 22 Temmuz 2023 RG tarihli, 07/6/2023 tarih ve E:2023/2, K:2023/4 sayılı kararında, Anayasa Mahkemesinin (AYM) bir yasa hükmünü iptal etmesinin, iptalin yürürlük tarihinden önceki işlemleri düzeltme-şikayet başvurusu ile giderilebilir bir vergi hatası haline getirmeyeceğine hükmetmiştir.

Petrol ve doğalgazda ÖTV artışının Anayasa’ya aykırılığı

Geçen yazımda 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden bahsetmeye başlamış ve yazının sonunda ÖTV Kanunu’na ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin olarak Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin genişletirilip artırıldığını, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı’nın artırılan yetkisini kullanarak 7390 sayılı Karar ile bu ürünlerde ÖTV artışı yaptığını yazmıştım.

Depremzedelerin mallarının mirasçılarına devrinde kolaylık: Vergi yok!

Resmi Gazete’de 12 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’uncu maddesinin 21’inci fıkrası ile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarihlerde hayatını kaybeden depremzedelerden mirasçılarına intikal edecek mallar için bir istisna hükmü getirilmiştir.