Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Dünya`da Vergi

ABD’nin İkilemi: Ya Akaryakıt Vergisini Artırmak ya da Köprülerin Yıkılmasını Seyretmek

ABD vergi sisteminde akaryakıt ürünleri üzerinden eyaletlerce alınan vergiler “Gas Tax” olarak adlandırılıyor. Bizdeki “toplanan vergilerin herhangi bir özel harcama kalemine ayrılamayacağı” kuralının aksine ABD’de akaryakıt vergisi ulaşım alt yapısının inşaasında, bakım ve onarımında kullanılan bir vergidir. Doğrudan gittiği yer belli olduğu için diğer vergilerin aksine akaryakıt vergisi, vergi ödeyiciler tarafından daha sempatik karşılanan bir vergidir.