Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Arjantin’in büyük yatırımları teşvik programı: Bir başlangıç

Torba Yasa Tasarısı (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), Başkan Milei yönetimi tarafından takip edilen, kamu sektörünün yeniden yapılandırılması ve önceki yönetimlerden gelen aşırı devlet müdahalesi nedeniyle ezilen özel sektördeki işletmelerin serbestleştirilmesi ile ilgili çeşitli ana hedefleri yönlendirmeyi ve hayata geçirmeyi uman çok amaçlı, kapsamlı bir yasa teklifidir.

Bankacılıkta Karşı Taraf Kredi Riski Yönetiminin Önemi

Karşı taraf kredi riskine (counterparty credit risk) ilişkin bu önemli tartışmanın bir parçası olma fırsatı için teşekkür ederiz. (1) New York Federal Rezerv Bankası’nın bu tartışmalara ev sahipliği yapması özellikle uygun olmuştur. Yirmi beş yıl önce New York Fed yetkilileri, firmanın istikrarını kolaylaştırmak için ‘Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi’ (Long-Term Capital Management; LTMC) fonunun alacaklılarını bir araya getirmişlerdi.