Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Mahfi EĞİLMEZ
Mahfi EĞİLMEZ
259OKUNMA

Yeni Ekonomi

  1. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar

Yeni Ekonomi

Mahfi EĞİLMEZ

Remzi Kitabevi, Mart 2024, 168 sayfa

"Klasik ekonomik yaklaşımlara farklı bakış ve krizlere karşı yeni çözümler..."

Küreselleşme ve ardından gelen Küresel Kriz, mevcut ekonomik bakışın dünyada olan biteni açıklamakta yetersiz kaldığını âdeta gözümüzün içine soktu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında giderek belirginleşen farklılıkları kavrayamayan ve bu nedenle de duruma özel yaklaşımlar sunamayan ekonomi politikaları, özellikle gelişme yolundaki ülkelerin yaşadığı sorunlara çözüm getiremez oldu. Bu kitap, her ülkenin, popülist dürtülere kapılmadan, bilimin ışığında kendi koşullarına uygun ekonomi politikaları geliştirmesi gereğini ortaya koyuyor.