Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Muhasebe ve Denetim

Sahte fatura davalarının etkileşim(sizliğ)i meselesi - 2

Bir önceki yazımızda, hakkında düzenlediği tüm faturaların sahte belge olduğu yönünde vergi tekniği raporu (VTR) tanzim edilen bir mükelleften fatura alan davacı mükelleflerin vergi davalarının aynı şekilde sonuçlandırılması gerektiği yönünde bir ön kabul bulunduğunu; bu davalardan birinin iptal, bir diğerininse ret kararıyla sonuçlanmasının bir çelişki olarak görülebildiğini ve bu görüşe katılmadığımızı belirtmiştik.

31.12.2021 TMS-TFRS ve BOBİ FRS mali tablolarının mali bağımsız denetimi ile ilgili genel hatırlatmalar

01.01.2021-31.12.2021 dönemin finansal durum tablosu, dönemin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, dönemin nakit akış tablosu, dönemin özkaynak değişim tablosu ve önemli mali tablolarının firmalar tarafından geçerli raporlama çerçevesine göre hazırlanması, denetime yönelik ve mevzuata ilişkin dikkat edilmesi gereken önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar...

Yüksek enflasyonun muhasebesi yapılacak, yapılmalı!

Kasım enflasyonunun açıklanması sonrasında yüksek enflasyon konuşulur hale geldi. Fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş 2021 yılının son çeyreğinde hızlandı. 2016’da başlayıp 2018’den itibaren Türkiye ekonomisinin makro göstergelerinde belirginleşen bozulma sürecinde, pandeminin olumsuz etkilerine bir de döviz kurlarında beklentilerin çok ötesine geçen artış eklenince yüksek enflasyon aşamasına geldik.