Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Muhasebe ve Denetim

31.12.2021 TMS-TFRS ve BOBİ FRS mali tablolarının mali bağımsız denetimi ile ilgili genel hatırlatmalar

01.01.2021-31.12.2021 dönemin finansal durum tablosu, dönemin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, dönemin nakit akış tablosu, dönemin özkaynak değişim tablosu ve önemli mali tablolarının firmalar tarafından geçerli raporlama çerçevesine göre hazırlanması, denetime yönelik ve mevzuata ilişkin dikkat edilmesi gereken önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar...

Yüksek enflasyonun muhasebesi yapılacak, yapılmalı!

Kasım enflasyonunun açıklanması sonrasında yüksek enflasyon konuşulur hale geldi. Fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş 2021 yılının son çeyreğinde hızlandı. 2016’da başlayıp 2018’den itibaren Türkiye ekonomisinin makro göstergelerinde belirginleşen bozulma sürecinde, pandeminin olumsuz etkilerine bir de döviz kurlarında beklentilerin çok ötesine geçen artış eklenince yüksek enflasyon aşamasına geldik.

Kurumsal Yönetim Çerçevesinde İç Denetim Departmanlarında Kalite Ölçütü ve Kalite Güvencesinin Sağlanması

Kurumsal yönetim kavramı, son yıllarda yaşanan finansal krizler ve Amerika ve Avrupa’da yaşanan şirket skandallarıyla birlikte önem kazanan bir yönetim anlayışıdır. Hileli muhasebe teknikleri kullanılarak şirket faaliyetlerinin eksik ve yanıltıcı bir biçimde kamuoyuna sunulmasıyla ortaya çıkan şirket skandalları, hem yatırımcıların ciddi maddi zararlara uğramasına yol açmış, hem de finansal sisteme olan güvenini sarsmıştır.

COVID-19 Sürecinde İşletme Sürekliliği, Bağımsız Denetim İlişkisi ve Bağımsız Denetçinin Bakış Açısı

Son yıllarda denetçiler tarafından işletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi gerek politik arenada gerek düzenleyici kurumlar açısından gerekse de görsel ve yazılı medyada ön plana çıkmıştır. Özellikle görsel ve yazılı medyada denetçilerin işletme başarısızlıklarını önceden tespit edememesi sürekli olarak eleştiri konusu edilmiştir.

Yönetim Muhasebesi ile Yönetim Bilişim Sistemleri Arasındaki İlişkiler

İşletmelerde özellikle üretim işletmelerinde, karar süreçlerinde kullanılan maliyet bilgilerinin işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rolü vardır. Maliyet bilgileri uzun yıllar finansal muhasebe gereklerini karşılamak için hazırlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan bilgiler aynı zamanda yönetim kararlarında da kullanılmış ve o günün şartlarında çok da sorun olarak görülmemiştir.

Farklı ve Özellikli Denetim Alanı-Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi

Dünyadaki bu VUCA (Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity- Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık) ortamında denetimin ve denetimin etkinliğinin önemi artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak; Bilgi Teknolojilerinin iş ortamındaki kullanımının ve -yeni teknolojilerle birlikte- iş sitemlerinin karmaşıklığının artması geleneksel denetim yöntemlerinin yansıra yeni bir denetim yönetimin ya da disiplinine ihtiyacı doğurmuştur. Bu denetim yöntemidisiplini Bilgi Teknolojileri Denetimidir.

KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS Karşılaştırmaları-2

Vergialgı.net platformunda 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS KARŞILŞATIRILMALARI – I” başlıklı yazımızda Türkiye’deki tüm finansal raporlama çerçevelerinin (TMS/TFRS – BOBI FRS – MSUGT ve KÜMİ FRS) karşılaştırmalarını vermeye başlamıştık. Bu haftaki yazımızda aynı başlıklı konunun ikinci kısmını irdelemeye çalışacağız.