Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Araştırmalar

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 yılı gerçek kişi vergi destekleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Gelir İdaresi (IRS), yıllık temelde, ‘vergi destekleri ilerlemesi’ (bracket creep) olarak adlandırılan hadiseyi önlemek amacıyla enflasyon için 60’tan fazla vergi hükmünü ayarlamaktadır. Vergi destekleri, insanlar gerçek gelirlerindeki herhangi bir artış yerine daha yüksek gelir vergisi dilimlerine itildiğinde veya enflasyon nedeniyle indirim/yardım ve kesintilerden (credits and deductions) düşük değere sahip olduklarında meydana gelmektedir.

Avrupa ülkelerinin kurumlar vergisi sistemlerinin karşılaştırılması

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tax Foundation (Vergi Vakfı) unvanlı kuruluş tarafından 17 Ekim 2022 tarihinde, 38 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) ülkesinin vergi sistemlerinin rekabet edebilirliğini ve tarafsızlığını ölçen ve karşılaştıran bir çalışma olan 2022 yılı Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi (International Tax Competitiveness Index) yayınlandı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Birleşmiş Milletler ‘Model Çifte Vergilendirme Sözleşmesi’: İntifa hakkı (Gerçek lehdar/yararlanıcı) kavramının olası genişletilmesi

Geçenlerde “India Tax Law” isimli İnternet sitesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanmış bulunan ‘Beneficial ownership requirement not in-built in Capital Gains Article’(1) [Yararlanma Minvalinde Elde Edilen Kazanç (anlaşma) Maddesinde yerleşik olmayan intifa hakkı şartı] başlıklı blog yazısında, kısaca aşağıdaki tespitlerin yer aldığı görülmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi’nin (IRS)‘Denetim Türleri’ üzerine

Mükellefler açısından en yüksek derecede gönüllü uyumu teşvik etmenin kilit bileşeni vergi kanunlarının uygulanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (Internal Revenue Service-IRS), vergi yükümlülüklerine uymayan bireyleri ve işletmeleri takip ederek, uyumlu olanlara adil davranmakta ve bu, tüm vergi mükellefleri için vergi sistemine olan kamu güvenini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Merkez Bankası Dijital Parasının Bankalar Üzerindeki Etkileri’ni analiz eden makaledeki tespitler üzerine

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, ya bir merkez bankası dijital parası (central bank digital currency-CBDC) çıkardılar ya da çıkarmayı düşünmektedirler. Çoğu modern işlem dijital olarak gerçekleşirken, bir CBDC, banka mevduatı gibi mevcut dijital paralardan farklıdır, çünkü CBDC, ticari bir bankadan ziyade merkez bankasının doğrudan yükümlülüğüdür. Bir CBDC oluşturulmasını çevreleyen çeşitli politika sorunları ve riskler mevcuttur.