Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

2018’de Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının 2019’da Beyan Durumu Nasıl Olacak?

Gerçek kişilerce 2018 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı GVK’nın geçici 67. maddesine göre tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa olsun beyan edilmezler. Bir kısmı ise beyan edilecek gelir toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşması halinde, diğer bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.800 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Banka Kredisiyle Alınan Evin Kira Gelirinden Banka Faizi, Satın Alma Bedelinin %5’i ve Kirada Oturulan Evin Kirasının İndirimi

2018 yılında kira geliri elde eden mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) ya Gelir Vergisi Kanununda sayılan gerçek giderleri indirim konusu yapacaklar; ya da gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %15'ini götürü gider olarak indirebileceklerdir. Bu tercih mükelleflere bırakılmakla beraber götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

Mart/2019’da Mesken ve İşyeri Kira Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek?

Kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan (GMSİ’dan dolayı mükellefiyeti bulunan gerçek kişi sayısı Aralık/2018 tarihi itibariyle 1.982.524 kişidir-www.gib.gov.tr/vergi istatistikleri) veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2018 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-25 Mart 2019 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.