Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

451OKUNMA

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2024

Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2024

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, Mart 2024, 4 Cilt, 3068 sayfa

Tebliğler, Özelgeler (Muktezalar), İçtihatlar ve Yargı Kararları Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2024' ün içerisinde yer almakta ve tüm ilgili konular yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni SPK hükümleri ışığında sunulmaktadır. Özellikle mesleki sınavlara hazırlanan SMMM ve YMM adayları için eşsiz bir kaynak niteliğindedir. 4 cilt içerisinde yer alan kanunlar ile ilgili merak edilen ve ya tereddüte düşülen tüm sorulara yanıt verilmektedir.

Beyanname Düzenleme Kılavuzu:

1.Ciltte; Gelir Vergisi Kanunu Hükümleri ile kanunu açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

2.Ciltte; Kurumlar Vergisi Kanununa ait madde hükümleri ile bu kanunu yakından ilgilendiren diğer tüm unsurlar açıklanmaktadır.

3.Ciltte; Katma Usul Kanunu tüm ayrıntılarıyla irdelenmekte, mukteza ve yargı kararları ile kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

4.Ciltte; Vergi Usul Kanunu tüm ayrıntılarıyla irdelenmekte, mukteza ve yargı kararları ile kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

Kitabın İçindekileri

KİTAP – GELİR VERGİSİ 

Gelir Vergisinin Konusu Ve Esasları 

Ticari Kazanç 

Zirai Kazanç 

Ücretler 

Serbest Meslek Kazançları 

Gayrimenkul Sermaye İratları 

Menkul Sermaye İratları 

Diğer Kazanç Ve İratlar 

Gelir Unsurlarının Toplanması Ve Yıllık Beyanname İle Beyanı 

Gelir Unsurlarının Toplanması Ve Beyanına İlişkin Örnekler 

Muhtasar Beyanname 

Geçici 67. Madde Uygulama Esasları 

Münferit Beyanname 

Geçici Vergi 

KİTAP – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 

Kurumlar Vergisinde Konu Ve Mükellefler 

Kurumlar Vergisinde Muaflık Ve İstisnalar 

Tam Mükellef Esasında Verginin Tarhı Ve Ödenmesi 

Vergi Güvenlik Müesseseleri 

Tasfiye–Devir–Birleşme–Bölünme–Hisse Değişimi 

Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı Ve Ödenmesi 

Kurumlar Vergisi Oranı, Geçici Vergi Ve Mahsuplar 

Vergi Anlaşmaları 

KİTAP – VERGİ USUL KANUNU 

Vergilendirmede Usule İlişkin Temel Kavramlar 

Değerleme 

Vergi Cezaları Ve Diğer Cezalar 

Uzlaşma Ve Vergi Yargısı 

KİTAP – KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

Verginin Konusu Ve Mükellefiyet Matrah 

Oran, İndirim, Verginin Tarhı Ve Ödenmesi 

İstisnalar 

KDV İadesinde Ortak Hususlar