Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Zafer YÜKSELER
Zafer YÜKSELER
283OKUNMA

2022 yılı TÜFE endeksi gerçekleri yansıtmıyor

2022 yılında TÜFE enflasyonu, Yİ-ÜFE ve İTO Ücretliler Endeksine göre oldukça düşük kalmıştır. Aşağıda açıklamasını verdiğimiz ve tarafımızca hesaplanan “Bileşik ÜFE” ve “Perakende Fiyat Endeksi” verileri de TÜFE’nin gerçekleri yansıtmadığını göstermektedir. Tüm veriler 2022 yılı enflasyonunun tutarsız olduğunu göstermektedir.

Bileşik Üretici Fiyatları Endeksi: Sanayi ürünlerini kapsayan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki (Yİ-ÜFE) Dayanıklı ve Dayanıksız Mal Endeksleri, Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi, Tarım Üretici Fiyatları Endeksi ile Tüketici Fiyatları Endeksinin Konut Harcamaları ve Kişisel Araçların Yakıt-Yağları gruplarından oluşmaktadır.

Bileşik ÜFE hesaplanırken her bir üretici fiyatları için kullanılan ağırlık seti, bu maddelerin TÜFE içindeki orijinal ağırlıklarıdır. Yİ-ÜFE ile TÜFE arasında oluşan farklılığın temel nedenlerinden birisi, üretici fiyatları endekslerinde vergisiz fiyatlar kullanılırken, tüketici fiyatları endeksinde ÖTV, KDV ve benzeri dolaylı vergiler dâhil piyasa fiyatları kullanılmaktadır. Maktu vergi uygulamasının yaygın olduğu rafine petrol ürünleri sektöründe üretici ve tüketici fiyatları arasında aşırı bir farklılaşma gözlenmektedir. Tüketici fiyatları endeksinde önemli bir yer tutan, kira, elektrik, su, doğalgaz, benzin ve mazot gibi ürünlerin tüketici fiyatları vergi veya doğrudan kamu müdahalesi ile kontrol edildiğinden, üretici ve tüketici fiyatları arasında farklılaşma söz konusu olmaktadır.

Perakende Fiyat Endeksi: TÜİK tarafından yayımlanan 2021=100 Bazlı Ticaret Satış Hacim Endeksi ve Ciro Endekslerinde yer alan “Perakende Sektörü Satış Hacim” ve “Perakende Ciro” endekslerinden yararlanarak “perakende enflasyon oranı” hesaplanmıştır.

Hesaplama yapılırken “arındırılmamış endeks” verileri kullanılmıştır. Perakende Zımni Fiyat Endeksindeki aylık ve yıllık değişim oranları, perakende enflasyonu konusunda ilave bilgi edinilmesini sağlayacaktır. Perakende Zımni Fiyat Endeksinde, TÜFE gibi sabit ağırlık söz konusu değildir. Her ay ve her yıl tüketici harcama tercihlerine göre ciro ve hacim endeksindeki değişim, perakende fiyat endeksini de etkilemektedir.

2022 yılı TÜFE endeksi gerçekleri yansıtmıyor

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor