Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Kemal OKTAR

1954 yılında doğdu. İlköğretimini Aydın Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğretimini Konya Karma Ortaokulunda yaptı. Liseye Bursa Erkek Lisesinde başladı, İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Fakültede aldığı burs nedeniyle 1983 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

Memur ve uzmanlıktan sonra müdürlüğe atandı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinin temel eğitim ve uzmanlık programlarını bitirdi.

1985 tarihinde KDV’nin, 2002 tarihinde de ÖTV’nin yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuat çalışmalarına katıldı. Her iki dolaylı verginin uygulamasına ilişkin süreçlerde fiilen görev aldı. Birikimlerini meslek mensuplarıyla paylaşmak en büyük hobisi. Bu amaçla çeşitli dergi ve gazetelerde makalelerinin yanı sıra KDV ve ÖTV konusunda yedişer kitabı bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki hizmet içi eğitimlerde sürekli görev yaptı. Bunun yanı sıra kamu ya da özel birçok kurum ve kuruluşun KDV ve ÖTV konusunda düzenlediği kurs, panel ve sempozyumlarda görev aldı. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Muğla SMMM Odalarınca düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katıldı.

2012 yılında devlet memurluğundan emekli oldu. Halen uluslararası bir firmada danışman olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası.

KDV ile ilgili kitapları:

 1. KDV Beyannameleri Düzenleme Rehberi, 1995, (Abdullah Tolu ile birlikte) Maliye Postası Dergisi yayını
 2. KDV İstisnalar ve İadeler, 1998, (Yenilenen 9. baskı Savaş Yayınları 2009)
 3. KDV Tevkifatı Uygulaması, 2006, Ankara SMMMO yayını
 4. KDV Oranları ve Açıklamaları, 2007, Maliye ve Hukuk Yayınları
 5. 100 Soruda Katma Değer Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları
 6. Soru ve Cevaplarla KDV ve ÖTV Uygulaması, 2011, Maliye ve Hukuk Yayınları
 7. 60 Sıra No.lu Sirkülerde KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, 2011, Ankara SMMMO yayını

ÖTV ile ilgili kitapları:

 1. Özel Tüketim Vergisi Rehberi, 2002, TÜRMOB Sirküler Rapor kitapları
 2. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (I) Sayılı Liste Petrol Ürünleri, 2008, Savaş Yayınları
 3. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (II) Sayılı Liste Taşıt Araçları, 2008, Savaş Yayınları
 4. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (III) Sayılı Liste Tütün Mamulleri, Alkollü İçkiler, Kolalı Gazoz, 2009, Savaş Yayınları
 5. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (IV) Sayılı Liste Diğer Tüketim Malları, 2009, Savaş Yayınları
 6. 70 Soruda Özel Tüketim Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları
 7. Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması, 2010, TÜRMOB Sirküler Rapor.