Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Mükellef Hakları

Abdulkadir ÇALIŞ
Abdulkadir ÇALIŞ
4115OKUNMA

Depremzedeler Ek MTV ödemeyecek  

Resmi Gazete’de 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan 7456 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinde, Kanunun yayım tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile Kanunun yayım tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtların, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine tâbi olacağı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen kanun maddesinin gerekçesinde, Ek MTV’nin; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere getirildiği belirtilmiştir.

Madde gerekçesinin bir sonucu olarak istisna bir hüküm getirilmiş ve depremzede mükelleflerin belirli şartlar altında Ek MTV’yi ödemeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu kanun hükmü ve idare tarafından 28 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ düzenlemeleri uyarınca, aşağıda başlıklar halinde belirtilen şartlara uygun depremzedeler, taşıtları için Ek MTV ödemeyeceklerdir.

(Yazımızda “deprem bölgesi” diye ifade edilen yerler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından deprem sebebiyle mücbir sebep hali ilan edilen yerler olan; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Sivas ilinin Gürün ilçesidir.)

Deprem tarihi itibarıyla deprem bölgesinde kayıt ve tescilli olan taşıtlar

Deprem bölgesinde, deprem tarihi itibarıyla (06 Şubat 2023) kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar (araç ruhsatına sahip olanlar) Ek MTV ödemeyecektir.

Bu durumda, deprem bölgesinde olup 06/02/2023 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen aracı bulunanlar (aşağıdaki başlıklarda belirtilen durumlardan herhangi biri karşılanmıyorsa) istisna kapsamında sayılmayacak ve Ek MTV ödemesi gerekecektir.

Örnek Olay: 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde bu tarih itibarıyla (A) adına Gaziantep ilinde kayıt ve tescilli olup, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (A) adına kayıt ve tescili devam eden taşıt, deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde kayıt ve tescilli olması nedeniyle Ek MTV’den istisna olacaktır. Dolayısıyla Ek MTV ödenmeyecektir.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar

Deprem bölgesinde, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar için Ek MTV ödenmeyecektir.

Bu durumda, sahip olunan aracın hangi tarihte kayıt ve tescil edildiği (ruhsatının alındığı tarih) önem arz etmemektedir. Dolayısıyla deprem nedeniyle binası yıkılan ve ağır/orta hasara uğrayanlar için, deprem tarihinden sonra alınan araçlar da istisna kapsamında sayılacak ve Ek MTV ödenmeyecektir.

Ancak bunun için, taşıt sahiplerinin veya vekaletname ile yetkilendirdiği bir başkasının;

gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin vergi dairesine teslim edilmesinin ardından taşıt için tahakkuk eden Ek MTV silinecektir.

Diğer yandan, madde metninde konut veya işyeri ibaresi kullanılmaması sebebiyle, hem konut sahipleri hem de işyeri sahipleri (bunlar yıkılmış veya ağır/orta hasarlı hale gelmişse) sahip oldukları araçları için Ek MTV ödemeyecektir.

Ancak deprem tarihinden (6 Şubat 2023) sonra ruhsatı temin edilen araç sahipleri, sahip oldukları binaların az hasarlı olması halinde (aşağıdaki başlıklarda belirtilen durumlardan herhangi birini karşılamıyorsa) istisna kapsamında sayılmayacak ve bu araçları için Ek MTV ödemesi gerekecektir.

Örnek Olay-1: 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle Malatya ilinde yıkılan binanın maliki (A) adına kayıt ve tescilli taşıtlar Ek MTV’den istisna olacaktır. Dolayısıyla Ek MTV ödenmeyecektir.

Örnek Olay-2: 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle Adıyaman ilinde az hasara uğrayan binanın maliki (A) adına 21 Şubat 2023 tarihinde kayıt ve tescil edilen taşıtı (aşağıdaki başlıklarda belirtilen durumlardan herhangi biri karşılanmıyorsa) istisna kapsamında sayılmayacak ve bu aracı için Ek MTV ödemesi gerekecektir.

Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar

Depremde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar için Ek MTV ödenmeyecektir.

Bu durumdaki taşıtların deprem bölgesinde kayıt ve tescilli olması zorunlu değildir. Dolayısıyla deprem bölgesinde kayıt ve tescilli olmasa bile, taşıtı deprem sebebiyle ağır hasar gören taşıt sahipleri de Ek MTV ödemeyecektir.

Ancak bunun için, taşıt sahiplerinin veya vekaletname ile yetkilendirdiği bir başkasının;

 gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin vergi dairesine teslim edilmesinin ardından taşıt için tahakkuk eden Ek MTV silinecektir.

“Ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar” ibaresi; deprem nedeniyle, ağır hasarlı hale gelerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile göçük altında kalarak enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan taşıtları ifade eder.

Örnek Olay: (A) adına Ankara ilinde kayıt ve tescilli olup, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ilinde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıt Ek MTV’den istisna olacaktır. Dolayısıyla Ek MTV ödenmeyecektir. Bunun için (A)’nın yakınını kaybetmesi ya da maliki olduğu binanın yıkılması/hasara uğraması ya da deprem bölgesinde ikamet etmesi gibi şartlar aranmayacaktır.

Deprem nedeniyle eşi veya 1. derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar

Depremde eşini veya 1. Derece kan hısımlarından (anne, baba ve çocuklarından) birini kaybeden depremzedeler, sahip oldukları taşıtları için Ek MTV ödemeyecektir.

Ancak bunun için, taşıt sahiplerinin veya vekaletname ile yetkilendirdiği bir başkasının;

  • “Ek MTV İstisna Talep Formu”nu doldurması (Bu linkten indirilebilir: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/mtv/ek_mtv_ist_tlp_frm_tsl.pdf)
  • Depremde yakınını (eş/anne/baba/çocuklarından birini) kaybettiğine dair temin edeceği belgeyi,
  • Bunları taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne teslim etmesi,

gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin vergi dairesine teslim edilmesinin ardından taşıt için tahakkuk eden Ek MTV silinecektir.

Öte yandan, depremde eş/anne/baba/çocuklarından biri dışında; kardeşini, eşinin anne/babasını veya diğer yakınlarını kaybeden depremzedeler (yukarıdaki başlıklarda belirtilen durumlardan herhangi biri karşılanmıyorsa)  söz konusu istisnadan faydalanamayacak ve Ek MTV ödemesi gerekecektir.

Örnek Olay-1: 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle babasını kaybeden (A)’nın, biri Ankara diğeri Hatay ilinde kayıt ve tescilli iki adet taşıtı bulunmaktadır. Söz konusu taşıtlarına ilişkin MTV mükellefiyetinin deprem bölgesi dışında olması istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmediğinden, her iki taşıtı da Ek MTV’den istisna olacak ve (A), Ek MTV ödemeyecektir.

Örnek Olay-2: 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle kardeşini, amcasını ve eşinin annesini kaybeden (B)’nin adına, Kütahya ilinde kayıt ve tescilli bir adet taşıtı bulunmaktadır. Bu durumda depremde kaybedilen yakınlar, eş veya 1. Derece kan hısımlarından (anne, baba ve çocuklarından) biri olmaması sebebiyle, istisna kapsamında sayılmayacak ve (yukarıdaki başlıklarda belirtilen durumlardan herhangi biri karşılanmıyorsa) Ek MTV ödenmesi gerekecektir.

Yorumlar

  • Z
    Zeynep kutlular
    Gazianteb in islahiye ilcesinde yaşamaktayım aeacima ek vergi çıkmıştir vergi dairesine gidip sorduğumda kiraci oldugum ve yakinimdan biri vefat etmedigi icin ödemek zorunda oldugum soylendi ve bu arada evim acil yikilacaklar arasinda bunun icin ne yapabilirim . teşekkür ederim.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor