Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3

Google Ads

Mükellef Hakları

İadeli taahhütlü posta yoluyla dava açılması veya Kanun Yoluna Başvuruda süre konusunda hukuki sorun yaşanması

Gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 170’inci maddesinde(1) ve gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (GK) 14/3 maddesinde(2) idareye yapılacak başvuruların iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabileceği kabul edilmiş ve bu şekilde yapılan başvurularda, dilekçenin postaya verildiği günün aynı zamanda başvurunun yapıldığı gün olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Ödeme emrine itirazda haksız çıkma zammı iptal edildi

Geçen haftaki yazımda son dönemde vergi gündeminde yaşanan gelişmeleri özetlemiş, bazı konuları ayrı yazılarda değerlendireceğimi ifade etmiştim. Bu yazımda, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin 6183 sayılı Kanun’un 58. maddesinde düzenlenen ve mükellefin ödeme emrine itirazının tamamen veya kısmen reddedilmesi halinde, reddolunan itiraz miktarının %10’u oranında zamla tahsilini öngören düzenlemesine ilişkin iki kararından bahsedeceğim.