Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Mükellef Hakları

İhsan DURLANIKNaci YILDIRIM
İhsan DURLANIK/ Naci YILDIRIM
555OKUNMA

Mücbir Sebep kapsamındaki mükellefler dikkat!

Kahramanmaraş ilinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde” mücbir sebep hali ilan edilmişti(1).

Bu yerlerde;

 • Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile
 • Mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükellefler tarafından

Mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar verilmesi gereken

 • Beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15 Ağustos 2023 tarihine,
 • Bunlara ilişkin vergilerin ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023 tarihine uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2023 tarihli Duyurusu ile yeni düzenlemeler söz konusu olmuştur.

Mücbir Sebep hali devam edenler…

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için, mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023 tarihine uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

 • Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15 Aralık 2023
 • Bunlara ilişkin vergilerin ödeme süreleri ise 29 Aralık 2023 tarihine uzatılmıştır.

(Kapsama giren mükellefler tarafından mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi dönemlerine ilişkingeçici vergi beyannameleriverilmeyecek, 2023 MTV 2. taksit ödemesiertelenecektir.)

(ÖTV, işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar, Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ticaret Sicil Harçlarına İlişkin Bildirimler üzerine tahakkuk eden alacaklar bu kapsamda değildir.)

Mücbir Sebep hali sona erenler…

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçeleri için, mücbir sebep halleri 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) sona erecektir.

Bu kapsamda;

 • Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler için son tarih 15 Ağustos 2023
 • Bunlara ilişkin vergilerin ödeme süreleri için son tarih ise, 31 Ağustos 2023 olacaktır.

Bireysel talep kapısı açık…

Mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca değerlendirilecektir

Vergi borcunun faizsiz olarak taksitlendirilmesi mümkün!

Mücbir sebep hali devam eden borçluların, vergi dairelerine olan borçlarının gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilmesi mümkün olup bu kapsamda taksitlendirme talep etmek isteyen mükelleflerin başvurusu için son tarih; 31 Ocak 2024’tür.

Mücbir sebep hali devam etmeyen borçluların, vergi dairelerine olan borçlarının gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilmesi mümkün olup bu kapsamda taksitlendirme talep etmek isteyen mükelleflerin başvurusu için son tarih; 2 Ekim 2023’tür.

(1) 08.02.2023, 16.02.2023, 21.02.2023 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları

Yorumlar

 • M
  Mehmet Ali Akkaya
  Çok açıklayıcı bir bilgi notu elinize emeğinize sağlık.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor