Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Gonca İNAN
Gonca İNAN
314OKUNMA

Birleşik Krallık Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kamuoyu danışma süreci devam ediyor

Birleşik Krallık hükümeti tarafından 21 Mart 2024 tarihinde, Aralık 2023 tarihinde duyurulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)’nın uygulanmaya konulmasına ilişkin kamuoyu istişare süreci başlatılmıştır.

Birleşik Krallık hükümetinin karbon kaçağıyla mücadele etmeye yönelik stratejisinin bir parçası olan SKDM önerisi ile, Birleşik Krallığa ithal edilen malların Birleşik Krallık'ta yerleşik üreticilerin maruz kaldığı karbon fiyatıyla karşılaştırılabilir bir karbon fiyatına tabi olmasını sağlamak üzere söz konusu mallara bir karbon fiyatı uygulanması amaçlanmaktadır.

13 Haziran 2024 tarihinde sona erecek kamuoyu danışma sürecinde Birleşik Krallık dışındaki işletmeler ile ticaret ve meslek kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili tarafların, Birleşik Krallık hükümeti tarafından mekanizmanın tasarımı ve idaresi için ortaya konulan teklife yönelik görüşlerini paylaşmaları beklenilmektedir.

Birleşik Krallık Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kamuoyu danışma süreci devam ediyor

Kaynak: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-introduction-of-a-uk-carbon-border-adjustment-mechanism

Bu çerçevede, yazımızın devamında Birleşik Krallık hükümeti tarafından yayımlanan danışma belgesinde istişareye edilen konular bölümler itibarıyla ifade edilmeye çalışılacaktır.

Bölüm 5

İstişare belgesinin bu bölümünde, SKDM’nin sektörel ve ürün kapsamı açıklanmaktadır. Bu kapsamda, kamuoyundan Ek A'da listelenen ürün kodlarının politika amacını yansıtmadaki doğruluğuna ilişkin geri bildirimde bulunmaları, atlanmış olabilecek veya hariç tutulması gereken ilgili ürün kodlarını belirlemeleri, belirli ürün kodlarının SKDM kapsamında olmasının uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini ifade etmeleri ve hurda alüminyum, hurda cam ve hurda demir ve çelik gibi malzemelerin karbon kaçağı riski taşımamaları nedeniyle SKDM’den muaf tutulup tutulmaması gerektiğine ilişkin kanıta dayalı bakış açılarını sunmaları talep edilmektedir.

Bölüm 6

Bu bölümde, Birleşik Krallık hükümetinin SKDM yükümlülüğünü nasıl hesaplamayı planladığı üzerinde durulmuştur.

Buna göre, katılımcıların hükümetin 'doğrudan' ve 'dolaylı' emisyon tanımlarının Birleşik Krallık ETS’si kapsamında bir karbon fiyatına tabi olması gereken somutlaştırılmış emisyonları etkili bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda geri bildirimde bulunmaları ve SKDM ürünlerindeki öncül mallarla ilişkili emisyonların hesaplanmasında karşılaşılabilecek mevcut zorluklara ilişkin kanıt veya örnekler sunmaları istenmektedir.

Ayrıca, bu bölümde yöneltilen diğer sorular ile, SKDM dahilinde varsayılan emisyon değerlerinin kullanılması ve gerçek somutlaştırılmış emisyonların hesaplanması ve doğrulanması hakkında geri bildirim oluşturmak, mekanizma kapsamında ithal edilen malların doğru ağırlığının belirlenmesine ilişkin zorluklar ve süreçler ile mekanizma kapsamındaki oran hesaplamasının adilliği ve etkinliğine ilişkin bilgi toplamak ile SKDM bağlamında denizaşırı karbon fiyatlarının ayarlanmasıyla ilgili zorlukları ve dikkate alınması gereken hususlara yönelik girdi sağlamak amaçlanmaktadır.

Bölüm 7

İstişare belgesinin bu bölümünde ise, SKDM için bir dizi idari gereklilikler ortaya konulmakta olup yükümlü kişinin doğru zamanda doğru miktarda SKDM ödemesi yapmasının sağlanması için benimsenmesi gereken yaklaşımlar ifade edilmektedir.

Buna göre, bu bölümde yer alan sorular ile, SKDM kapsamında ödenecek verginin nerede ve ne zaman doğduğuna yönelik düzenlemelerde öngörülen zorluklara, sorumlu kişinin belirlenmesine ilişkin önerinin uygunluğuna, SKDM’ye kayıt için belirlenen asgari eşiğin gerekliliğine, mevcut durumda 10.000 £ olarak belirlenen asgari eşiğin uygunluğuna, beyannamede bulunması gereken içerik ve beyanname verme süresi de dahil olmak üzere beyannamelerin sunulması ilgili düzenlemelerde görülen güçlükler ile uyumsuzluk durumunda uygulanacak ceza ve yaptırımların yerindeliğine yönelik görüş toplanmak istenilmektedir.

Sonuç olarak, Birleşik Krallık hükümeti tarafından hazırlanan istişare belgesi ile Birleşik Krallık Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının olası tasarımı ve yönetimi hakkında faydalı bilgiler sunulduğu ve ilk bakışta Birleşik Krallık SKDM’sinin Avrupa Birliği SKDM’sine oldukça benzer görünse de, iki mekanizma arasında bazı önemli farklılıklar bulunduğu görülmek birlikte istişare sürecinin ilgili paydaşlar için uygulama kapsamına dahil edilecek mallar, doğrudan ve dolaylı emisyonların tanımları, emisyonların doğrulanması, asgari eşikler ve yaptırım yetkileri gibi konularda fikirlerini beyan etmelerine olanak sağlayan bir mekanizma olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.

(1)https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65fc11fef1d3a0001132ac6f/Introduction_of_a_UK_carbon_border_adjustment_mechanism_from_January_2027.docx.pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor