Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
1957OKUNMA

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile gerçek ve tüzel kişilere yurtdışı varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde önemli imkanlar getirilmiştir. Yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçi varlıklarını kanuni defterlerine kaydederek, vergi dairesine beyan etmeleri halinde önemli imkanlar sağlanmıştır.

Kamuoyunda Varlık Barışı olarak da adlandırılan düzenlemeye göre yapılacak işlemler ile sürelere ilişkin bilgiler şöyledir. Ayrıntılı bilgi için Gelir İdaresinin (http://www.gib.gov.tr/node/130429) adresinden bilgi edinilmesi mümkündür.

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması
7143 Sy. Kanun 10/13. Mad.Yapılacak İşlemlerSüre
Yurt Dışı Varlıklar Nelerdir?
 • Para
 • Altın
 • Döviz
 • Menkul Kıymet
 • Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Kimler Başvurabilir?
 • Gerçek ve Tüzel Kişiler
Yurt dışındaki varlığın 31.07.2018 tarihine kadar banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve Türkiye’ye transfer edilmesi halinde vergi hesaplanmamıştır.
Banka veya aracı kurumlara bildirim30 Kasım 2018
Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin % 2 oranındaki vergiyi vergi dairesine beyanı ve ödemesi31 Aralık 2018
Kanundan yararlanmak için bildirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlar hesabına transfer edilmesiBildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde
Varlıkların Türkiye’ye getirilmeden yurt dışında kullanılmış kredi borçlarının kapatılmasında kullanılması30 Kasım 2018
Yurtiçi Varlıklar Nelerdir?
 • Para
 • Altın
 • Döviz
 • Menkul Kıymet
 • Diğer Sermaye Piyasası Araçları
 • Taşınmazlar

Kimler Başvurabilir?
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Kanuni düzenlemeye göre, 31.07.2018 tarihine kadar yurt içindeki varlığın kanuni defterlere kaydedenlere vergi hesaplanmamıştır.
Varlıkların vergi dairesine beyanı30 Kasım 2018
Varlıkların kanuni defterlere kaydı30 Kasım 2018
Beyan edilen varlıklara ilişkin % 2 oranındaki verginin ödenmesi31 Aralık 2018

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor