Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
14 Mart 2021İmdat TÜRKAY
8528OKUNMA

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınan Huzur Hakkının Yıllık Beyanı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre huzur hakkı ödemeleri ücret kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi bulunmaktadır. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler de ücret olarak vergilendirilmektedir.

2020 Yılında tam mükellef gerçek kişi ücretliler tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle Mart/2021’de yıllık beyanname verecek olanlar şöyledir;

  • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun (istisna olanlar hariç) yıllık beyanname verilecektir.
  • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri tutarı 600.000 TL’yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.
  • Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden fazla işverenden aldıkları ücret tutarı, 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşması halinde, birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. Ayrıca, birden fazla işverenden alınan ücret tutarı, 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ücret toplamı 600.000 TL’yi aşıyorsa yıllık beyanname verilecektir.
  • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik/konsolosluk memur ve hizmetlilerin ücretleri. 

Tersten söylemek gerekirse, 2020 yılında elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan ücretliler şöyledir;

  • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri tutarı 600.000 TL’yi aşmıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.
  • Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 49.000 TL’yi aşmayan ücretliler ile tüm ücretlerin toplamı 600.000 TL’yi aşmayan ücret geliri için beyanname vermeyecektir.
  • Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler için beyanname verilmeyecektir (GVK’nın 23/14. Mad.).
  • İstisnadan faydalanan yabancı elçilik/konsolosluk memur ve hizmetlilerin ücretleri için beyanname verilmeyecektir.
  • Gelir vergisinden istisna edilen ücret ödemeleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

2020 yılında bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan kişinin 2020 yılında ikinci işverenden aldığı ücretlerin yıllık toplamı 49.000 TL'yi aşması nedeniyle elde ettiği ücret gelirlerini (birinci işverenden elde ettiği ücret geliri dahil) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

Söz konusu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin huzur ücretini ödeyen şirketten talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir. Net ücret üzerinden anlaşmaya varılmış olması durumunda, gelir vergisi ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak olup, bu vergiyi işverenin karşılaması halinde ise karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

2020 yılında elde edilen huzur ücretinin yıllık beyanına ilişkin örnekler şöyledir;

Örnek 1: Kişi, 2020 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

1. İşverenden alınan ücret300.000 TL
2. İşverenden alınan ücret30.000 TL
3. İşveren (Huzur ücreti)10.000 TL
Toplam ücret tutarı340.000 TL
Beyan edilecek ücret geliri tutarıYok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (30.000+10.000 =) 40.000 TL ücretler toplamı, 2020 yılında geçerli olan 49.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

Örnek 2: Kişi, 2020 yılında üç ayrı işverenden toplam 300.000 TL ücret geliri elde etmiş ve ücret gelirlerinin tamamı yıl içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.

1. İşverenden alınan ücret250.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti)30.000 TL
3. İşveren (Huzur ücreti)20.000 TL  
Beyan edilmesi gereken ücret tutarı300.000 TL

Ücretli 1. işveren olarak 250.000 TL ücret geliri elde ettiği işvereni seçmiştir. Kişinin diğer işverenlerden elde ettiği huzur ücret tutarı olan (30.000+20.000=) 50.000 TL, 2020 yılı için beyan sınırı olan 49.000 TL’yi geçtiğinden, 300.000 TL’lik ücret gelirinin tamamı beyan edilecek ve yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler ise hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek 3: Kişi, 2020 yılında iki ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

1. İşverenden alınan ücret400.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti) 100.000 TL
Beyan edilecek ücret geliri tutarı500.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2. işverenden alınan ücret tutarı olan 100.000 TL, 49.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı ücret de dahil olmak üzere 500.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir. Yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler ise hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek 4: Kişi, 2020 yılında tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan ücret ve işyeri kira gelirleri şöyledir.

1. İşverenden alınan ücret300.000 TL
2. İşveren (Huzur ücreti) 40.000 TL
Tevkifatlı işyeri kira geliri (Brüt)80.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı80.000 TL

Mükellefin birden sonraki işverenden aldığı huzur ücreti geliri olan 40.000 TL, 2020 yılı için 49.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi işyeri kira geliri olan 80.000 TL ise 2020 yılı için geçerli olan 49.000 TL’lik beyanname verme sınırını aştığından mükellef sadece bu gelirini beyan edecek ve hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen gelir vergisi mahsup edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor