Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Eda KAYA BÜKÜLMEZ
Eda KAYA BÜKÜLMEZ
7491OKUNMA

Yeni Vergi Affı İle Getirilen Avantajlar

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 11.11.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Resmi Gazete yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. 31.08.2020vade tarihine kadar olan ödenmeyentüm vergi ve SGK borçlarıyapılandırma kapsamında olacaktır. 

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişi mükellefler yapılandırma taksitlerini 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebileceklerdir. Taksitler daha önceki af kanunlarında olduğu gibi iki ayda bir ödenecektir. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme seçeneğini seçenlere indirim olanağı sağlanmıştır. İlk taksit ödemeleri; vergi için Ocak 2021 tarihinde, SGK için ise Şubat 2021 tarihinde ödenmeye başlanacaktır.  

7256 sayılı af kanuna göre, 31.08.2020 tarihine kadar olan yapılandırılabilecek borçlar;

 • 08.2020 tarihine kadar ödenmeyen vergi ve SGK borçları, gecikme zamları, gecikme cezaları, gecikme faizleri, idari para cezaları,
 • KYK borçları,
 • Trafik para cezaları,
 • Seçim ve nüfus para cezaları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 • SGK ve GSS borçlarının, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • Ecrimisiller,
 • Haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
 • Gümrük vergileri,
 • İl özel idarelerine olan borçlar,
 • Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar,
 • Su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri,
 • TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri,

Başvurular,  kanunun yayımlandığı tarihten itibaren genel tebliğler ekinde bulunan örnek dilekçe ile ilgili vergi dairesine elden veya PTT yoluyla müracaat edilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda da şifre ve parola yoluyla başvurular yapılabilmektedir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim sağlanır.  Ödemeler GİB portalı üzerinden  kredi  kartı ile  veya  banka sistemi üzerinden ödenebilir.  Bunun için  öncelikle  borcun  7256 sayılı  yasaya  göre yapılandırılması  ve  borcun  ödeme  planına bağlanılarak sisteme düşmesi  gerekir.   PTT kanalıyla da  tecil  dosya numarası  belirtilerek  ödeme yapılabilir. 

Taksitlerin seçilen vadeye uygun olarak ödenmesi zorunludur. 1 yıl içerisinde üst üste ödenmeyen 2 taksit nedeniyle yapılandırmalar iptal olabilmektedir. Mücbir sebep söz konusu olduğu takdirde bunların belgelenmesi gerekir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor