Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
04 Temmuz 2022Ozan BARDAKÇI
517OKUNMA

Yeni Doktorlar kurtardı, sıra Belediye Başkanlarında. Ya sonra?

Memuriyete 2008 Ekim ayından önce başlamakla daha sonra başlamak emeklilik rejimini tamamen değiştiriyor.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. Daha sonra memur olanlar 5510 sayılı Kanuna tabi 4/1-c sigortalıları.

Emekli Sandığına tabi memurların emekli maaşları kadro, derece, unvan, ek gösterge, ek ödeme, tazminat gibi Emekli Sandığı haklarıyla hesaplanıyor. 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşları ise memuriyet boyunca yatırdıkları prime bağlı oluyor.

Hal böyle olunca 2008 öncesi memurlardan bazı mesleklerin emekli maaşları aynı işi yapan aynı kadrodaki yeni memurların iki üç katına ulaşabiliyor.  

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez memur olanlardan daha öce SSK veya Bağ-Kuru olanlar emekli olmaya başladı. Ama asıl emekli olmalar 2033 yılında 25 yıllık memuriyet dolunca başlayacak.

Yeni memurlar emekli olaya başladıkça bazı meslekler arasında eski memur/yeni memur emekli maaş farkı ortaya çıkacak. Tabi şimdiden ortaya çıkanlar da var. Durum fark edildikçe düzeltmeler de yapılıyor elbette.

2008 öncesi/sonrası memur olanların emekli maaşlarındaki eşitsizliği gidermek için ilk önce milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. 6270 sayılı Kanun değişikliğiyle 2012 yılından bu yana milletvekili emeklilerine Cumhurbaşkanı emekli aylığının %45’i bağlanıyor. Dolayısıyla 2008 öncesi memuriyeti olmayan milletvekilleri yeni Kanundan çok az etkileniyor.

Benzer bir durum doktorlar için de geçerliydi. 2008 öncesi memuriyeti olan Emekli Sandığına tabi hekim ve diş hekimleri emeklilerine 2019 yılından itibaren 13.000 gösterge tutarında ek ödeme yapılmaya başlandı. Uzman olanlara ise 17.000 gösterge ödeniyordu. Böyle olunca 2008 sonrası memuriyete giren hekim ve diş hekimleriyle emekli maaş farkı daha da açıldı bu süreçte.

Haziran ayında 7411 sayılı Kanunla bu ödeme yeniden düzenlendi. 13.000 gösterge 20.000 göstergeye çıkarıldı. (Temmuz-2022 katsayılarıyla yaklaşık 6.600 TL) 17.000 olan uzman hekimlerin göstergesi de 26.000 göstergeye çıkarıldı. (Temmuz 2022 katsayılarıyla yaklaşık 8.580 TL)

Yani tabip ve diş tabiplerinden 2008 öncesi memuriyeti olan emekli doktorların maaşına uzman değilse 6.600 TL, uzmanda 8.580 TL eklenecek. Bu tutarlar sosyal güvenlik bütçesinden değil Hazineden karşılanacak.

Değişiklikle 2008 öncesi memuriyeti olmayan hekimler de ek ödemeye dahil edildi. Bu nedenle 2008 Ekim öncesi/sonrası ayrımı artık hekim ve diş hekimlerini de etkilemeyecek. Ek ödemeler de Hazineden karşılanacak.

Benzer bir düzenleme belediye başkanları için yolda. 2008 yılından sonra; 2009, 2014 ve 2019 yıllarında üç yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerde belediye başkanı olanların büyük çoğunluğu emekli oldu. Fakat bu başkanlardan 2008 öncesi memuriyeti olmayanların emekli maaşları Emekli Sandığı emekli aylıklarının neredeyse yarısı kadar.

Mecliste görüşülen düzenlemeyle 2008 öncesi memuriyeti olmayan belediye başkanları da makam ve görev tazminatı alacaklar.

Başkanı oldukları belediyeye göre emekli belediye başkanı maaşları aylık 4.000 TL ile 8.000 TL arasında artacak. 2008 öncesi sonrası memur ayrımı belediye başkanlarını da etkilemeyecek. Verilen tazminatlar da Hazineden karşılanacak.

Bir sonraki düzenleme hangi meslek grubu için yapılır bilinmez ama bu ayrımlar kalkarken ödenen paralar Hazineden karşılanıyor. Yani sosyal güvenlik sistemi 2008 yılında amaçladığı primli sistemden primsiz sisteme doğru gitgide yaklaşıyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor