Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Selcan Kuğ
22 Mart 2021Selcan Kuğ
4896OKUNMA

Yatırım Teşvik Belgeli Makine ve Teçhizatın Alımı İçin Yersiz veya Fazla Ödenen Verginin İadesi

Dünya’da devam eden dijitalleşme ve hızla ilerleyen teknolojik dönüşüm konusunda en dikkat çeken terimlerden biri de Endüstri 4.0 kavramıdır.

  • Endüstri 4.0 ne demektir? Teknolojilerin  değer zinciri organizasyonlarla  kolektif bir bütünüdür.
  • Amacı: Modüler yapılı akıllı fabrikalar hedeflenerek , fiziksel işlemleri siber ve fiziksel sistemlerle takip etmek , fiziki dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmakla birlikte merkezi olmayan kararların verilmesidir.
  • Temel Kavramları: Karşılıklı Çalışabilirlik, Sanallaştırma, Özerk yönetim, Gerçek-zamanlı yeteneği, Hizmet oryantasyonu, Modülerliktir.

Dünya’da imalat ve sanayi konusu bu kavramlara evrilirken tedarik zinciri olarak Türkiye’de de önemli yatırım kararları, AR-GE vb. çalışma sistemleri kurularak takibi ve gelişimi sağlanmaktadır.

Bu konuda yatırımlar için özellikle gerçekleşen devlet desteklerinden Yatırım Teşvik Mevzuatı vergisel muafiyetler sağlayarak dolaylı yoldan finansman sağlamaktadır.

Bu süreçte uygulamaların oldukça dikkatli şekilde yerine getirilmesi ve teşvik belgesinde talep edilen tüm istisnalardan faydalanılması yatırımcı için kritik önem arz etmektedir. Maalesef gerekli mevzuat bilgisine sahip olunmaması ya da uygulamadaki zayıflıklar nedeniyle bazen yerine getirilememekte ve aksilikler yaşanmaktadır.

Bu özellikli durumlardan biri olan Teşvik Belgesi’ne bağlı olmasına rağmen bazı vergilerin ödenmesi durumunda katlanılan bu vergisel yükümlülükten kurtulmak mümkündür:

“Öte yandan, istisna kapsamına giren teşvik belgeli makine ve teçhizatı katma değer vergisi uygulayarak satan şirketin, bu mallar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine uygun olarak işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda satıcı tarafından beyan edilen, alıcı tarafından da indirim konusu yapılan katma değer vergisinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 35. Maddesi gereği düzeltme işlemine tabi tutulması gerekmektedir. “ (1)

“Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV den istisna tutulması gerektiği halde KDV hesaplanmak suretiyle teslim edilen makine ve teçhizat için fazla ve yersiz ödenen KDV nin , firmanıza 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.” (2)

İlgili yasal dayanaklar göz önüne alınarak yersiz veya fazla ödenen vergiden kurtulunabilir, iadesi talep edilebilir. Bu hususta gerekli düzeltme işlemi bir an önce gerçekleştirilip, hak ettiği finansman yatırımcıya bir an önce sağlanmalı ve bu yolla en kısa sürede yatırım için oluşan finansmanın zaman maliyeti bertaraf edilmelidir.

Yatırımların sağlıklı şekilde ilerlemesi tüm istisnaların yatırımlara tam ve eksiksiz uygulanabilmesi adına faydalı olması dileğimle.

(1) T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün  22/04/1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5213 – 14/15396    sayılı özelgesi  
(2) Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.63.15.01 – 040-2 sayılı özelgesi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor