Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Recep BIYIK
Recep BIYIK
605OKUNMA

Vergi ve varlık barışında takvim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

  • Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor,
  • İhtilaflı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor,
  • Matrah/Vergi artırımı ve matrah/vergi artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülüyor,
  • Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanıyor.

Bu arada, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Uygulamanın sonlanmasına sayılı günler kaldı.

7440 sayılı Kanun’un vergi affı ve yapılandırma düzenlemelerine ilişkin çok konu var. Onları daha sonraki makalelere bırakıp, izlemekte zorlananlar için, her iki kanun kapsamında yararlanılabilecek uygulamalara ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde
Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde
İnceleme sonucu salınan vergiler
Başvuru süresi sonuİhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.
Ödeme süresiİlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksit.
Matrah artırımı
Başvuru süresi sonu31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleriİlk taksit Haziran 2023 olmak üzere, aylık dönemler halinde, azami 12 eşit taksitte ödeme seçeneği
Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler
Başvuru süresi sonu31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde

 

Muhasebe düzeltmeleri(İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması)
Bildirim ve kayıt süresi sonu31 Mayıs 2023
Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanıBildirimin verildiği ay
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresiBeyanname verme süresi içinde ödenir
Muhasebe düzeltmeleri(İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması)
Fatura düzenleme süresi sonu31 Mayıs 2023
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresiHesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen birinci ve ikinci ayda
Kasa hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu31 Mayıs 2023
Ödeme süresi sonu% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir
Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu31 Mayıs 2023
Ödeme süresi sonu% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir
VARLIK BARIŞI
İşlem Tarih
Yurt dışı varlıklarBanka veya aracı kurumlara bildirim süresi sonu31 Mart 2023
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer süresi sonuBildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması süresi sonu31 Mart 2023
Banka ve aracı kurumların beyan ve vergi ödeme süresi sonuBildirimi izleyen ayın on beşinci günü sonuna kadar
Yurt içi varlıklarVergi dairesine beyan süresi sonu31 Mart 2023
Ödeme zamanıTarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ay sonu
Yasal defterlere kayıt süresi sonu31 Mart 2023

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor