Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Nazmi KARYAĞDI
25 Nisan 2016Nazmi KARYAĞDI
1031OKUNMA

Vergi Satan Adamlar

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Aralık 2015, 156 sayfa,  

Sayın Mahfi Eğilmez’in Sunuş Yazısıyla
“Vergici açısından vergiyi sevimli bir görev gibi sunabilmek iki açıdan zorluk taşır: Öncelikle vergicinin böyle bir sunum yaparken bürokrasiyi kızdırmaması gerekir. Çünkü bürokrasi pek çok konuya devletin çıkarlarının öncülüğü açısından bakar. Konuya mükellef odaklı bakan vergici bürokrasiyi karşısına alabilir. Ayrıca mükellefi, bu görevin onun çıkarına olduğuna inandırmak da kolay değildir. Cebinden para çıkan kişi bunun karşılığında aldığı şeyi net olarak göremezse bu ödemeyi bir angarya gibi kabul edebilir. Bu ödemenin ona yarar sağlayacağını anlatabilmek çoğu kez zorlu bir çabayı gerektirir. Ne var ki bütün bu zorluklarına karşılık bu yaklaşım başarılabilirse verginin alınması da verilmesi de çok daha kolay hale gelir.

Nazmi Karyağdı, yılların verdiği deneyimle zor olan bu işi yapıyor. Vergi gibi pazarlanması zor olan bir şeyi pazarlamaya çalışanların öyküsünü anlatarak bilimle sanatı bir arada ele almaya çalışıyor. Kitabın vergiciyle vergi ödeyenlerin daha iyi anlaştığı bir ortamın oluşturulmasına önemli katkı yapacağını düşünüyorum. (Mahfi Eğilmez, Sunuş Yazısı)”

Bu kitap, asırlarca zor alım olarak tanımlanan, ödeyenlere ve toplayanlara öyle öğretilen verginin yeni bir tanımını ortaya koyuyor. Pür ekonomik açıdan ya da kişisel menfaat penceresinden bakıldığında kimsenin ödemek istemeyeceği verginin nasıl isteyerek, gönülden ödenebilecek bir duruma getirilebileceğini anlatıyor.

Özel sektör alanında gelişen yönetim tekniklerini; etkinlik, verimlilik ve kalite kavramlarını kamuya adapte etme yolunda piyasa ekonomisinin ilkelerinden yararlanan yazar, şimdi ise bu kitapla özel sektörden alıp kamuya uyarladığı bazı düşünceleri bu kez kamudan özel sektöre adapte etmenin yollarını ortaya koymaya çalışıyor.

Karyağdı, bu kez satılması çok zor bir mala alıcı bulmaya, çalışanların deneyimlerini, yaklaşımlarını “vergi satma” bağlamında kamudan özele aktarmak istiyor.

Bu açıdan bakıldığında bu kitap hem bir pazarlama-satış kitabı hem de vergi uygulayıcıları için sosyo-psikolojik bir başucu eseri niteliğinde. Bir başka ifadeyle bu kitap, yetkinlik alanının dışında bir alana bakıp oradan kendi ilgi alanına neleri götürebileceğini araştıranlar için de bir kaynak olma arzusunda.

Biraz iddialı olacak ama; pazarlama ve satışta yeni arayışlar içinde olanlar için “en zor ürün en zor alıcıya nasıl satılır?” sorusunun cevabı bu kitapta paylaşılıyor (Kitap tanıtımından).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor