Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Özkan ATİLA
03 Kasım 2013Özkan ATİLA
1989OKUNMA

Vergi İadesi Başvurularında Dilekçe Standartları Belirlendi

10.10.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere nakden ve mahsuben yapılacak iade başvurularında kullanılacak dilekçelere standart getirildi. 

Böylelikle, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacak.

İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir) vasıtası ile elektronik ortamda gönderilebiliyor.

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacak. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine verilmeyecek.

Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilecekler. Mükellefler, iade talep dilekçelerini ve eklerini, ilgili vergi dairesine elden verebilecekleri gibi posta ile de gönderebilirler. Taahhütlü posta veya APS ile gönderilen dilekçe ve eklerinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilen dilekçe ve eklerinde ise vergi dairesi kayıtlarına giriş tarihi esas alınmakta.

Tebliğde yer verilen başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulmasına da engel değil. Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilir veya iade talebinden vazgeçilebilir.

Tebliğ eklerinde, iade taleplerinde kullanılacak dilekçe örnekleri yer almakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı dilekçe muhteviyatlarında değişiklik yapmaya yetkili olup, güncel standart dilekçelere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşabilmekte.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor