Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

28 Ekim 2021
492OKUNMA

Tüketiciye Doğrudan Sunulan Dijital Hizmetlerin Kdv Açısından Vergilendirilmesi

M. Süheyl Karakaya
Onikilevha Yayınları, Ağustos-2021, 172 sayfa 

Dijital hizmetlerin günümüzde doğrudan tüketiciye sunulması (B2C) oldukça yaygınlaşmıştır. Günlük hayatımıza müzik dinlerken, film izlerken, kitap okurken dahil olan bu hizmetler henüz tam işlevsel bir biçimde vergilendirilmemektedir. Dijital ekonominin adil vergilendirilmesi bu açıdan bir kamu yararı taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda yapılan bu çalışma, uygulamada 3 Nolu KDV Beyannamesi olarak da bilinen, elektronik ortamda sunulan hizmetlerden doğan KDV düzenlemesini incelemektedir. Konu incelenirken kaynak alınan AB düzenlemesi ile karşılaştırma yapılmasına dikkat edilmiştir. Meselenin teorik ve pratik yönlerinin birlikte ele alınması hedeflenmiş, efektif vergilendirmenin önündeki engeller tespit edilmeye ve somut öneriler sunulmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

 1. ELEKTRONİK TİCARET
 2. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde OECD Yaklaşımı
 3. Elektronik Ticareti Vergilemenin Geleneksel Vergilemeden Temel Farklılıkları
 4. ELEKTRONİK TİCARETİN DOLAYLI VERGİLERLE İLİŞKİSİ
 5. Katma Değer Vergisi
 6. Katma Değer Vergisi Tarihçesi
 7. Türk Katma Değer Vergisi Kanunu Temel Kavramları

III. ELEKTRONİK TİCARETİN DOLAYSIZ VERGİLERLE İLİŞKİSİ

 1. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Elektronik Ticaret Kazancının Nitelendirilmesi
 2. İşyeri Kavramı ve Elektronik Ticaretle İlişkisi
 3. Dijital Hizmet Vergisi 

İKİNCİ BÖLÜM

DOĞRUDAN E-TİCARETTE PROBLEMLİ HUSUSLAR

 1. DOĞRUDAN E-TİCARET KAVRAMI VE TANIMLANMASI PROBLEMİ
 2. Doğrudan E-Ticaretin Çeşitli Ülkelerdeki Tanımları
 3. Türk Mevzuatında Tanım Problemi
 4. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DİJİTAL-FİZİKSEL ÜRÜN AYRIMI VE HİZMET/TESLİM AYRIMI

III. DOĞRUDAN E-TİCARETTE SUNUM YERİNİN BELİRLENMESİ PROBLEMİ

 1. Katma Değer Vergisinde Vergileme İlkeleri ve Varış Ülkesi Prensibi
 2. Varış Ülkesi Prensibinin Getirdiği Zorluklar
 3. TAHSİL MEKANİZMALARI VE PROBLEMLİ HUSUSLAR
 4. Kayıt Sistemi ve Mali Eşikler
 5. OECD Alternatif Sistem Önerileri
 6. Dijital Platformların Sorumluğu Sistemi (Aracılık) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOĞRUDAN E-TİCARET PROBLEMLERİNE ÖNERİLER

 1. DOĞRUDAN E-TİCARETE KONU OLAN DİJİTAL HİZMETLERE BİR TANIM ÖNERİSİ
 2. KDV Ekseninde Bir Dijital Hizmet Tanımı Aramak
 3. AB'de Elektronik Hizmet Tanımı
 4. Bir Tanım Önerisi
 5. SUNUM YERİNİN TESPİTİ PROBLEMİNE ÖNERİLER
 6. Müşterinin Yerinin Tespitinde Kullanılabilecek Karineler
 7. Müşterinin Yerini Tespitte Dijital Sertifika Kullanımı

III. EFEKTİF TAHSİL MEKANİZMASI PROBLEMLERİNE ÖNERİLER

 1. Mali Eşiklerin Getirilmesi
 2. Dijital Platformların Sorumlulukları

SONUÇ