Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
14 Mart 2022Ozan BARDAKÇI
777OKUNMA

Terörden Zarar Gören Sivillerin Hakları Nelerdir?

Terör eylemleri veya terörle mücadele nedeniyle yaralananlara veya hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına sosyal güvenlik ve tazminat hakları sunulur.

Sosyal güvenlik hakları 9.500 gösterge sayısının memur maaş katsayısı(1) ile çarpımı sonucu çıkan tutar üzerinden verilir.

Terör nedeniyle çalışma gücü kaybı üçüncü derece olarak tespit edilen kişilere 9.500 gösterge ile memur maaş katsayısı çarpımının %60’ı ödenir. Çalışma gücü kaybı ikinci derece olarak tespit edilenlere %80, çalışma gücü kaybı birinci derece olarak tespit edilenler ile bu olaylar nedeniyle vefat edenlerin hak sahiplerine %100’ü oranında aylık bağlanır. Vefat halinde geride kalan hak sahiplerine genel esaslar çerçevesinde aylıklar paylaştırılır.

Vefat edenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.

Bu haktan faydalanabilmek için terör eylemi nedeniyle bir sakatlanma olayının gerçekleşmesi, yetkili sağlık kurulları tarafından tespitin yapılması ve zarar gören kişilerin terör suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması şartları aranır.

Terörden veya terörle mücadeleden dolayı zarar gören engelli kişilerin kendisine veya eş ve çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yok ise kardeşlerinden birine kamu istihdam hakkı tanınır.  

Aylık bağlanmasının yanı sıra terör veya terörle mücadele nedeniyle oluşan yaralanma ve ölümlerde Valilikler tarafından tazminat ödemesi yapılır.

Tazminatlar yaralanmaengelli hale gelme ve ölüm hallerinde 7.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

  1. Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,
  2. Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere dört katındanyirmi dört katı tutarına kadar,
  3. Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere yirmi beş katından kırk sekiz katı tutarına kadar,
  4. Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere kırk dokuz katından yetmiş iki katı tutarına kadar,
  5. Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,

nakdi ödeme yapılır.

Cumhurbaşkanı, nakdi ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanuni sınıra kadar indirmeye yetkilidir.

1- 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için 0,235445 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor