Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2022 Beyanname İlk Yardım Masası

Selçuk Turgay AZAK
11 Mart 2022Selçuk Turgay AZAK
487OKUNMA

Son pişmanlık işe yarar!

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu (GVK) açısından beyan dönemi içerisindeyiz. GVK’da yer alan gelir unsurlarından biri olan gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) açısından da aynı süreç devam etmekte…

Bu yazımızda mesken kira gelirlerinin süresi içerisinde beyan edilmemesi durumunda mesken kira istisnasından yararlanabileceği hususu ele alınacaktır.

GVK’nın 21 inci maddesinde mesken kira geliri elde eden gerçek kişilerin hangi durumlarda söz konusu istisnadan yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bunlardan birisi ‘‘istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamayacağı’’ ifadesidir. Söz konusu düzenleme ile vergisel ödevlere gönüllü ve dürüst uyumu olmayan mükelleflerin istisnadan yararlanmak suretiyle daha az vergi ödemesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan idare tarafından herhangi bir tespit yapılmadan önce, mükelleflerin süresinden sonra kendi iradeleri ile verecekleri beyannamede mesken kira gelirlerini beyan ederlerse - ki bu duruma pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelerde dahil- söz konusu istisnadan yararlanılabileceklerdir. Çünkü 21 inci maddede yer alan ‘‘istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi’’ ifadesi göz önünde bulundurulduğunda vergisel ödev açısından zamanında beyan etme durumuna değil tam beyan etme durumuna vurgu yapılmaktadır. Kanun koyucu mükellefe tabiri caizse ‘’sen kira gelirini tam beyan et ki, ben de samimiyetine dayanarak matrahtan iskonto yapayım’’ demektedir. Dolayısıyla vergi idaresi tarafından tespit edilmeden önce, eksik beyan edilen kira geliri düzeltme beyannamesi ile tamamlanırsa ya da hiç verilmeyen beyanname süresinden sonra verilirse istisnadan yararlanılabilecektir.  Bu duruma ilişkin açıklamalar 286 No’lu GVK Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde de ifade edilmiştir.

Son olarak ilgili konuya ilişkin kısa bir örnek vermek gerekirse; diyelim ki 2020 yılında kiraya verdiğiniz konutunuzdan 18.000 TL kira geliri elde ettiniz ve 2021 yılında beyan etmediniz. Aynı konuttan 2021 yılında da 36.000 TL kira geliri elde ettiniz. Eğer beyan etmediğiniz 2020 yılı kira gelirine ilişkin vergi idaresinden şu ana kadar herhangi bir yazı almamışsanız ve bu ay 2020 ve 2021 kira gelirlerini eksiksiz beyan ederseniz 2020 yılı kira geliri için vereceğiniz beyannamede 6.600 TL istisnadan, 2021 yılı kira geliri için vereceğiniz beyannamede 7.000 TL tutarındaki istisnadan faydalanılabileceksiniz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor