Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Makaleler

Melek ÖZ
Melek ÖZ
1631OKUNMA

Savunma ve güvenlik harcamalarının gelişimi (2010-2022)

Türkiye, bulunduğu konum nedeniyle geçmişten itibaren çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle son yıllarda Türkiye, çevresindeki olumsuz gelişmelere bağlı olarak tehditlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle ülkemiz güvenliğini sağlamak için yaptığı harcamalar da önemli hale gelmiştir.

Bu yazımızda merkezi yönetim bütçe giderleri içerisinde savunma-güvenlik harcamalarının gelişimi ele alınmıştır.

Verilerimiz https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri adresinden Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe İstatistikleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Grafik 1: Savunma-Güvenlik Harcamalarının Gelişimi (2010-2022)(Bin TL)

Savunma ve güvenlik harcamalarının gelişimi (2010-2022)

Tablo 1: 2010-2022 Yılları Arasında Toplam Savunma- Güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Harcamaları (Bin TL)

Savunma ve güvenlik harcamalarının gelişimi (2010-2022)

Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2010-2022 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçe harcamaları içerisinde “Savunma-Güvenlik” harcamaları yıllar itibariyle artmıştır. Savunma- Güvenlik harcamalarından en yüksek payı Milli Savunma Bakanlığı almaktır. Grafik ve tabloyu incelediğimizde yıllar itibariyle bütçe içerisindeki payını artış göstermiştir.

Özetle, Türkiye’nin çevresindeki olumsuz gelişmelere bağlı olarak “Savunma-Güvenlik” harcamalarının gelecek yıllarda da artış göstereceğini öngörmekteyiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor