Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Berkay KARAKAYA
19 Temmuz 2021Berkay KARAKAYA
896OKUNMA

Öğrenciler Üniversitelerini Sınıfta Bıraktı

2016 yılından itibaren Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 2021 yılına ait raporunu yayınladı. 125’i devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42.353 öğrenciden kullanılabilir veri toplanarak yapılan araştırmanın raporunda çarpıcı sonuç ve çıkarımlara yer verilmiş. Araştırmada öğrencilerin memnuniyeti; öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, uzaktan eğitim altyapısı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği olmak üzere 6 farklı açıdan ölçülmüş.

Raporda, çalışmaya katılan lisans öğrencilerinin COVID-19 dönemindeki uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulu’ndan memnuniyet duydukları aktarılırken, üniversite/fakültelerinin yönetimlerinden ve özellikle dijital içerik/ öğretim materyallerinden memnuniyetsizlik duyduklarının altı çizilmektedir. Araştırma sonucunda “Ölçek maddelerinin incelendiği takdirde öğrencilerin çoğunun; üniversite ve fakültelerinin uzaktan eğitim sürecindeki açıklama ve bilgilendirmelerinin çok kötü olduğunu; üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim hazırlığının bulunmadığını; dijital içerikler/öğretim materyallerinin orijinal olmadığını; dijital içerikler/öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyi zayıf olduğunu; öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde öğretme becerilerinden yoksun olduğunu; süreçte hocalarına ulaşılamadıklarını; kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğunu ifade etmiştir.” denilmektedir.  

Öğrenciler En Çok Abdullah Gül Üniversitesinden ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Memnun

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 (TÜMA-2021) sonuçlarına göre öğrenciler en çok Abdullah Gül Üniversitesi’nden ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden memnun kalmış. Bu iki üniversite 600 üzerinden 531’er puan alarak 1.’liği paylaşıyor. Öğrencilerin en çok memnun olduğu 3 devlet üniversitesi sırasıyla Abdullah Gül Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi. En çok memnuniyet duyulan 3 vakıf üniversitesi ise İhsan Doğramacı Bilkent, Koç ve MEF Üniversitesi şeklinde sıralanıyor. Son dönemde Rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması ve ardından görev alınmasıyla gündemde uzun bir süre sıcaklığını koruyan Boğaziçi Üniversitesi, Genel Memnuniyet Klasmanında kendisine 57. sırada yer bulurken, öğrencilerin Üniversitelerinin Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti sıralamasında ise 198 üniversite arasından 196. oldu.

YÖK Sınıfı Geçti, Üniversiteler Sınıfta Kaldı

TÜMA-2021 raporunda, “Öğrencilerin değerlendirmelerin göre uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulu’nun sınıfı geçtiği üniversitelerin ise sınıfta kaldığı aşikârdır. Üniversitelerin ve fakültelerin sürece hazır olmadı uzun yıllardır YÖK tarafından belirlenen kriterleri tamamlamadıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan bu pandemi öncesi akademisyenlerin uzaktan eğitim süreçlerinde teknolojik entegrasyon düzeyleri bir tercih ve akademik özerklik konusu olarak düşünülürken, mevcut şartlarda artık bu bir iş yeterliği halini almıştır. YÖK’ün uzun yıllardır akademik performans ve teşvik politikalarında ders anlatma ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ciddiye almamasının da gelinen noktada payı büyüktür. Ders vermeyi akademik performansın dışına iten öngörüsüzlük sınıf ortamından çok daha zor olan uzaktan eğitimde akademisyenlerin yeterliliklerinin gelişimine engel olmuştur.” değerlendirmesine de yer veriliyor.

VergiAlgı Gönüllü Genç Ekonomi Gazetecileri tarafından YENİ E-KONOMİ Dergisinin 2. sayısı için yapılan Gençlik Anketinde de 18-30 yaşları arasındaki katılımcıların %73’ü aldığı eğitimden tatmin olmadığını belirtmişti.

Yine aynı ankette Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını düşünenlerin oranı %94 olarak gerçekleşti.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor