Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Yavuz AKBULAK
Yavuz AKBULAK
269OKUNMA

OECD’nin ‘İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ el kitabı ışığında Avustralya’nın ‘Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ programının bir değerlendirmesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 28 Eylül 2022 tarihinde, İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabını (Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual; BAPAM) yayınladı.(1) İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı, yaygın olarak yaşanan sorunları çözmek için 29 en iyi uygulama tavsiyesi sunarak ikili peşin fiyatlandırma düzenlemesi (bilateral advance pricing arrangement; BAPA) programlarını düzene koymaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.(2)

Peşin fiyatlandırma düzenlemeleri (advance pricing arrangements; APAs), sınır ötesi transfer fiyatlandırması işlemleri için olası bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasıdır. Transfer fiyatlandırması işlemlerinin şartlarını önceden müzakere ederek mükellefler ve vergi idareleri için vergi kesinliği sağlarlar. Bu, zahmetli transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerini en aza indirmenin yanı sıra denetim, dava ve çifte vergilendirme riskini de azaltır.

Bu makale, İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı’nda özetlenen en iyi 29 uygulama ışığında Avustralya’nın peşin fiyatlandırma düzenlemesi programının nasıl ilerlediğini incelemektedir. Avustralya, İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı istişare sürecinde yer alan 22 yargı bölgesinin bir parçasıydı.(3)1990’ların başından beri, o zamandan bu yana dünyanın ilk ikili peşin fiyatlandırma düzenlemesi olarak kabul edilen Apple Computers’ın 1991 yılındaki gelişmiş kararlılığına taraf olan iki ülkeden biri olarak peşin fiyatlandırma düzenlemesi alanında lider oldular. (4)Avustralya’nın diğer bazı ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir peşin fiyatlandırma düzenlemesi programı olmamasına rağmen, peşin fiyatlandırma düzenlemesi kılavuzları oldukça gelişmiş ve olgunlaşmıştır.

Avustralya’nın Peşin Fiyatlandırma Düzenlemeleri Programı

Aşağıda, Avustralya’nın kamuya açık bilgiler yoluyla tamamen uyumlu göründüğü en iyi uygulamaların bir özeti bulunmaktadır. Yazar, en iyi uygulamalardan bazılarının, örneğin ‘en iyi uygulama 4’ gibi ilgili tarafların davranışına veya niyetine atıfta bulunduğunu belirtmektedir. Avustralya’nın peşin fiyatlandırma düzenlemesi programının bu tür uygulamalarla uyumlu olup olmadığı, muhtemelen yayınlanan veya başka bir şekilde kamuya açık bilgiler aracılığıyla anlaşılamaz.

Avustralya’nın Peşin Fiyatlandırma Düzenlemeleri Programı

Avustralya’nın Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi Programı için Öneriler

İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı’nın ufuk açıcı dört amacından birinin “İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi süreci boyunca yetkili makamlar ve vergi mükellefleri arasındaki şeffaflığı artırmak” olduğu göz önüne alındığında, (19) aşağıdaki eklemeler PSLA 2015/4’ün kalitesini güçlendirebilir.

Avustralya’nın Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi Programı için Öneriler

Sonuç

Genel olarak, Avustralya’nın peşin fiyatlandırma düzenleme programı, İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı’nın en iyi uygulamalarından birkaçıyla uyumludur. Ancak, bazı hızlı eklemeler, Avustralya’nın rehberliğini daha verimli, etkili ve şeffaf hale getirebilir.

ATO, Ocak 2022’de, peşin fiyatlandırma düzenleme programlarını gözden geçirdiklerini duyurdu. (39)ATO soruşturması için birincil katalizör, daha verimli bir program sağlamak için her başvuru sahibi için peşin fiyatlandırma düzenleme sürecini düzene sokmak ve uyarlamak gibi görünüyor (40), bu da OECD tarafından İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı sürecine başlamadan önce gözlemlenen ön endişeleri yansıtıyor.

İncelemenin sonucu için herhangi bir zaman çerçevesi veya bulguların kamuya açıklanıp duyurulmayacağına dair herhangi bir gösterge yoktur. İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi El Kitabı’nın en iyi uygulamalarından herhangi birini benimseyip benimsemediklerini ise zaman gösterecektir.

OECD’nin ‘İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ el kitabı ışığında Avustralya’nın ‘Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ programının bir değerlendirmesi

OECD’nin ‘İkili Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ el kitabı ışığında Avustralya’nın ‘Peşin Fiyatlandırma Düzenlemesi’ programının bir değerlendirmesi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor