Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

3654OKUNMA

Mükelleflerin %78,24’ü, Meslek Mensuplarının %77’si GİB’ten Memnun

Anadolu Ajansından Deniz Çiçek Palabıyık’ın haberine göre 7 Ekim-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi"nin sonuçları açıklandı.

30 vergi dairesi başkanlığı ve 10 defterdarlık bünyesinde toplam 5 bin 183 mükellef ile 14 vergi dairesi başkanlığı ve 1 defterdarlık bünyesinde toplam 1000 meslek mensubunun (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir) katılımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak profesyonel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette elde sonuçlardan bazıları şöyle:

  • Mükellef memnuniyet oranı yüzde 78,24 ve meslek mensubu memnuniyet oranı yüzde 77 olarak tespit edildi.
  • Söz konusu oranlar, 2015 yılında mükellefler için yüzde 76,94, meslek mensupları için 74,22 idi.
  • GİB kurum algısının ölçülmesinde, çözüm odaklı çalışmalar yapması (2015 yılında yüzde 75,80 iken 2019 yılında yüzde 76,10) ve sürekli gelişim göstermesi (2015 yılında yüzde 75,20 iken 2019 yılında yüzde 75,60) gibi konularda sorular yöneltilirken cevaplarda 2015 yılına göre artış sağlandı.
  • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından memnuniyet oranı meslek mensuplarında yüzde 81,04 iken mükelleflerde yüzde 78,37 oldu.
  • Vergi dairesi müdürlüklerinin genel memnuniyet oranı meslek mensuplarında 2015 yılında yüzde 75,25 iken 2019 yılında yüzde 77,13'e, mükelleflerde ise 2015 yılında yüzde 79,12 iken 2019 yılında yüzde 82,49'a yükseldi.
  • Vergi dairesi personelinin mükelleflerle kolay iletişim kurması, işlerle ilgili bilgi sahibi olması, çözüm odaklı çalışması, sorunları hızlı çözmesi ve mükelleflere eşit davranması gibi konulardaki memnuniyet de bahsi geçen dönemde yüzde 73,51 iken yüzde 73,95'e çıktı.
  • Vergi dairesi hizmet binalarına ulaşım, güvenlik, temizlik, aydınlatma, havalandırma, bekleme alanlarının yeterliliği gibi konularda mükellef memnuniyeti 2015 yılında yüzde 73,41 iken 2019 yılında yüzde 76,22'ye yükseldi.
  • Mükelleflere sorulan “Haklarınızı kullanırken hangi kaynaktan bilgilendiriliyorsunuz?" sorusuna mükellefler yüzde 80,60 oranında bilgilendirmenin meslek mensuplarınca yapıldığını ifade ettiler.

VERGİALGI olarak, yapılan iyileştirmeler ve gelişmeler için merkezde ve yerelde çalışan tüm Gelir İdaresi yöneticilerini çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı, “mükellef odaklı” çalışmalarının devamını diliyoruz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor