Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Atilla BUDAK
10 Kasım 2013Atilla BUDAK
5002OKUNMA

Miras Yoluyla Edilen Gayrimenkulün Satışında Vergi Var mı?

Genellikle gayrimenkul sahipleri tarafından da çoğunlukla bilinen Gelir Vergisi Kanunu’nda bir düzenleme mevcuttur.

Buna göre karşılıksız (miras vs.) şekilde intikal eden gayrimenkullerin satışı değer artış kazancının konusunun dışındadır (GVK Madde Mükerrer 80/6). Miras olarak kalan gayrimenkul için bir bedel ödemediğiniz için ne kadar yüksek bedelle satılırsa satılsın bu madde çerçevesinde vergilendirilecek bir kazanç bulunmamaktadır.

Bununla birlikte bazı durumlarda vergi daireleri miras yoluyla kalan gayrimenkul satışlarına ilişkin cezalı tarhiyatlar yapmakta ve bu durum mükelleflerin kafasını karıştırmaktadır. Zira GVK Mükerrer 80/6 maddesine göre ivazsız şekilde elde edilen gayrimenkul satışını vergi dışında tutmuştur.

Vergi dairelerinin dayanağını ise yine Gelir Vergisi Kanunu’nun farklı bir maddesi (GVK 37) oluşturmaktadır. Şayet mükellefin bir yıl içinde birden fazla kere gayrimenkul satışı varsa bu satışlar ticari kazanç kapsamına alınabilmektedir. Gelirin ticari kazanç kapsamına alınması halinde ise GVK Mükerrer 80’inci maddesi geçerliliğini tamamen yitirmektedir.

Bu noktada miras yoluyla gayrimenkul satışları esnasında değerlendirmenin titizlikle yapılarak gelir unsurunun belirlenmesi mükellef açısından kritik öneme sahiptir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor