Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
07 Nisan 2013Bülent TAŞ
1561OKUNMA

Maliye Bakanlığı’nın İsviçre’deki Bilgilere Ulaşması Artık Mümkün

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan vergi anlaşması bu yılın (2013) başından itibaren uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır. Anlaşma iki ülke arasında vergi konularıyla ilgili olarak bilgi değişimine imkan vermektedir. Anlaşmanın sağladığı bu imkan Türkiye bakımından büyük önem taşımaktadır. Anlaşmaya göre Türkiye’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi uygulamaları bakımından İsviçre’den bilgi talep edebilecektir. Ayrıca vergi denetim birimi de Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile İsviçre’den bilgi talep edebilecektir. Alınan bilgiler Türk vergi mevzuatı çerçevesinde gizli tutulacak sadece gelir ve kurumlar vergisi tahakkukunda, tahsilinde veya cebri icra yoluyla alınmasında kullanılabilecek ayrıca bu bilgiler konu ile ilgili olan yargı organlarına da aktarılabilecektir.

İsviçre’nin kendisinden talep edilen bilgilere kendi uygulamaları bakımından ihtiyacı bulunmadığını veya banka bilgilerinin gizliliği ile ilgili olarak kendi kanunlarını gerekçe göstererek temininden imtina edemeyecektir

Türkiye’nin bilgi talep etmeden önce kendi bilgi kaynaklarını tümünü tüketmiş olması gerekmektedir. Ayrıca anlaşma protokolünde bilgi talep edilirken talepte hangi unsurlara yer verilmesi gerektiği de netleştirilmiş olup, bilgi değişimin en etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için taraflar taahhütte bulunmuşlardır. Bu taahhüt çerçevesinde İsviçre’nin uygulamada bilgi temini zorlaştırması, zamana yayması veya uygulama güçlükleri çıkarması sözkonusu değildir.

Türkiye uzun süren müzakereler sonucu yürürlüğe giren bu anlaşma ile önemli bir enstrümana kavuşmuş bulunmaktadır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı OECD’nin başlatmış olduğu proje çerçevesinde vergi cenneti ülkelerle de bilgi değişimine imkan sağlayan anlaşmalar yapmaya hız vermiştir.

Geriye İsviçre ve vergi cenneti ülkelerle yapılan bu anlaşmaların Maliye Bakanlığı vergi denetim birilerince etkin olarak kullanımı kalmıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor