Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
18 Ocak 2021Ahmet Metin AYSOY
3927OKUNMA

KÇÖ Ödeme Gün Sayısı İle SGK Prim Gün Sayısı Toplamına Dikkat!

İŞ-KUR tarafından, kısa çalışma ödeneği( KÇÖ) ödemesi yapılan firmalara ödemenin doğru yapılıp yapılmadığına ilişkin; “KÇÖ Alınan Dönemde SGK Aktif Hizmet Dökümü” raporunda yer alan belirli bir dönemdeki ödeme gün sayısı ile SGK prim gün sayısının uyumu ve ‘’KÇÖ Alınan Dönemde SGK İşe Giriş/Çıkış Bilgileri” raporu aracılığı ile de KÇÖ alınan dönemde işe giriş/işten çıkış olup olmadığı kontrolü yapılmaktadır.

Bu itibarla, kısa çalışma ödeneğinde ödeme gün sayısı ile SGK kayıtlarındaki ilgili aydaki işverence bildirilen prim gün sayısı (Hastalık gerekçesiyle bildirilen eksik gün sayısı dâhil) toplamının 30 gün olmasına işverence dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, oranlardaki küsuratları tama iblağı veya ay içinde fiili gün sayısı esas alınması gibi nedenlerle ay içinde işveren tarafından yatırılan prim sayısı (Hastalık gerekçesiyle bildirilen eksik gün sayısı dâhil) ile ödenen kısa çalışma gün sayısı toplamı 31 gün de olabilecektir.

Bu bağlamda, KÇÖ ödeme gün sayısı ile işverence ilgili ayda SGK’ ya bildirilen prim gün sayısı toplamının yukarda izah edildiği üzere, 30 gün veya 31 günü aşması halinde, İŞ-KUR bu durumu yersiz ödeme olarak değerlenmektedir.

Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan, işverenin verdiği hatalı ve/veya yanlış bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan fazla ödemeler ise, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte işverenden İŞ-KUR tarafından geri alınmaktadır.

Ayrıca, işçiden tahsilat işlemine başlamadan önce kişinin hesabında ve emanet hesabında para olup olmadığı da kontrol edilmekte, para olması halinde Kurum hesabına aktarma işlemi yapılmakta, kalan borcun olması halinde ise ilgilisinden tahsil edilmesi cihetine gidilmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor