Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
08 Kasım 2021Ozan BARDAKÇI
1456OKUNMA

Katsayı Farkınızı İstemeyi Unutmayın!

Emekli olan memurlara her tam hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Tam yıldan fazla süreler için emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

Emekli ikramiyesinin hesabında iki farklı katsayı kullanılır. Bu katsayılar taban aylığı katsayısı(1) ve maaş katsayısı(2)dır. Katsayılar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez belirlenir ve enflasyona göre ayrıca güncellenir.   

Kendi istekleri ile emekli olan memurlara, emekli oldukları tarihteki taban aylığı ve maaş katsayısına göre emekli ikramiyesi hesaplanır ve ödenir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Emniyet Teşkilatından kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlar,  65 yaşını doldurması veya diğer yaş hadleri nedeniyle emekliye ayrılanlar,  vazife malulleri ile görevde iken ölenlerin hak sahiplerine de işlemin yapıldığı tarihteki katsayılar üzerinden emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bu durumda olan kişiler altı ay içinde yapılacak katsayı değişikliklerinden ayrıca yararlandırılır. 

Yani 65 yaşını kasım ayında dolduran ve emekliye sevk edilen memura izleyen Ocak ayındaki katsayı değişikliğine göre ayrıca ikramiye farkı ödenir. Bu durum kadrosuzluk nedeniyle emekli olanlar, vazife malulleri ve görevde iken ölen memurların hak sahipleri için de aynı şekildedir.

Aylık bağlanması esnasında sistem bu durumda olan kişileri belirlediği için genellikle herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın katsayı farkları izleyen dönemde maaşlara aktarılmaktadır.

Görevde iken ölen ancak aylık bağlanmaya müstahak kimse bırakmayan memurların ikramiyeleri ise kanuni mirasçılarına ödenmektedir. Bu kişilere aylık bağlanmadığı için sistemin dışında kalırlar. Sistemin dışında kaldıkları için de kanuni mirasçıların ikramiyelerdeki katsayı farklarını ayrıca istemeleri gerekir.  

Benzer şekilde kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde kamu görevinden ayrıldıktan sonra son çalışmaları SSK veya Bağ-Kur olarak ölen kişilerin yakınlarına da SSK veya Bağ-Kur aylığı bağlanırken emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bu ikramiyeler ölüm nedeniyle ödenmekle birlikte T.C. Emekli Sandığı hükümlerine göre aylık bağlanmadığından katsayı farklarının ayrıca istenmesi gerekir.

1-2021 Temmuz-Aralık için 2,814188 TL
2-2021 Temmuz-Aralık için 0,179797 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor