Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Atilla BUDAK
18 Kasım 2012Atilla BUDAK
1625OKUNMA

Huzur Hakkı Ödemesi Alanlar Fatura Düzenleyecek mi?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatımızda daha önce yeri olmayan birçok uygulama getirilmiş olup, bunlardan biri de tüzel kişilerin şirket müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak atanabilmeleridir. Bu vasıfları dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Daha önce böyle bir imkân bulunmadığından huzur hakkı elde eden gerçek kişiler için bu ödeme ücret mahiyetinde olup, üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaktaydı.

Ancak bu defa huzur hakkı alanın gerçek kişi olmaması nedeniyle, bir başka şirketin yönetimine giren şirketlere yapılacak bu ödemeler üzerinden nasıl bir vergileme yapılacağı sorusunu da gündeme getirmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda huzur hakkı ödemesinin bir hizmet karşılığı olduğunun kabul edilmesi halinde, kurumlar vergisi mükellefleri ile kollektif ve komandit şirketlerin, adlarına tahakkuk eden huzur hakları karşılığında fatura düzenlemeleri ve katma değer vergisi hesaplamaları gerekecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor