Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
01 Şubat 2021Bülent TAŞ
6967OKUNMA

Haberleşmenin Vergisi Artırıldı

30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel İletişim Vergisinin oranı %7,5 ten %10 a çıkarılmıştır. Bu özel iletişim Vergisinde %33,3 oranında bir artış demektir.

Mevcut Oran Yapısı

2018 yılına kadar Özel İletişim Vergisinde çoklu oran yapısı vardı. Mobil ve sabit internet %5 oranında vergilendirilirken mobil ses %25, sabit ses %15 oranında vergilendirilmekteydi.

Özellikle internet ve ses hizmetinin paket olarak verildiği durumlarda vergi tabanının düşük orana tabi olan internete suni olarak kaydırılmasından endişe edilerek oran, %7,5 olarak teke indirilmiş, oluşacak vergi kaybını karşılayabilmek için de operatörlerin satış gelirlerinin %5 inin telsiz ruhsat ve kullanım ücreti olarak devlete ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu düzenlemeyle toplamda tüm tüketicilerin vergi yükü değişmemekle beraber, internet kullanıcılarının vergi yükü önemli ölçüde artmış, ses kullanıcılarının vergi yükü ise azalmıştır. 

Mevcut Vergi Yükü

Son Karar ile vergi oranının %7,5 ten %10 a çıkarılması çok yüksek bir artıştır. Haberleşme Türkiye’de zaten çok ağır bir şekilde vergilendirilmektedir. 2020 yılında vergiler dahil haberleşme için yapılan ödeme 79,7 milyar TL civarındadır. Bu tutarın 27,9 milyar TL’lik kısmı vergi ve benzeri ödemeler olarak Hazineye aktarılmakta olup, detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

 (Bin TL)
Vergi/Mali Yükümlülük  2020 Tahsilat
İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri343.834
İletişim Araçları Kullanım Ücretleri4.616.552
Özel İletişim Vergisi4.488.226
Katma Değer Vergisi10.771.742
Hazine Payı5.315.120
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Alınan Evrensel Hizmet Gelirleri983.137
İşletmecilerden Alınan Evrensel Hizmet Gelirleri883.375
Diğer Evrensel Hizmet Gelirleri163.861
Haberleşme Vergisi (2020 Tahmini)62.000
BTK Katılım Payı (2020 Tahmini)271.000
Toplam27.898.847

*Kamu Hesapları Bülteni

Bu durum 2020 yılında haberleşme için harcadığımız her 100 Liranın 35 Lirasını vergi olarak ödediğimizi göstermektedir.

Oran Artışının Etkisi

Son vergi artışının operatörler tarafından olduğu gibi tüketiciye yansıtılacağı beklenmektedir. Bu da faturalarda en az %1,8 oranında artış demektir.

2021 yılı bütçesinde Özel İletişim Vergisi olarak tahsil edilecek tutar 4,7 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. Yapılan oran artışı sonrası beklenecek vergi geliri 6,2 milyar TL olmaktadır. Bu 2021 bütçesi için 1,5 milyar ek kaynak demektir.

Sonuç

Türk Vergi sistemi daha ne kadar petrolün, otomobilin, sigaranın, alkolün, haberleşmenin üzerinden yürüyecektir?

Sigaranın, alkolün, bir nebze petrol ve otomobilin ekstra vergilendirilmesi dışsal faydaları nedeniyle belirli bir ölçüye kadar, yani haddini aşmamak kaydıyla kabul edilebilir. Oysaki haberleşmenin vergilendirilmesinin ekonomiye sağlayacağı herhangi bir dışsal faydadan söz etmek pek mümkün değildir.

Dijital dönüşüm çağında bu dönüşümün önemli bir ayağını oluşturan haberleşmenin, özellikle internetin bu ölçüde ağır vergilendirilmesi, kendi ayağımıza kurşun sıkmak gibi bir şey.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor