Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
3830OKUNMA

GİB TEKNOLOJİ: Hayatı kolaylaştıran yenilikçi projeler

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte elektronik ortamdaki işlemlerin hacmi giderek artmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek elektronik ortamdaki işlem sayısını arttırmıştır. GİB teknoloji, hayatı kolaylaştıran yenilikçi projeler sunmaktadır. Bu yazımda GİB teknolojinin hayatı kolaylaştıran yenilikçi projelerinden bahsedeceğim.

 1. e-VDB: 1990’lı yıllarda VEDOP adıyla başlayan vergi dairesi otomasyon uygulamalarına ilişkin süreçte, teknolojinin getirdiği imkânlardan yararlanarak 2015 yılında Elektronik Vergi Dairesi Başkanlığı (e-VDB) uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu proje ile vergi dairesindeki süreçlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
 2. İnteraktif Vergi Dairesi: Vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda gösterilmesini amaçlayan projedir.
 3. Defter Beyan Sistemi: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkân tanımaktadır.
 4. Hazır Beyan Sistemi: Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu bir projedir.
 5. e-Beyanname Uygulaması: Vergi beyannameleri 1 Eylül 2004 tarihinde elektronik ortamda e-beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır.
 6. Bankalar Aracılığıyla Tahsilat ve e-Tahsilat Sistemi
 7. e-Tebligat Sistemi: Elektronik tebligat Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.
 8. İade Takip Sistemi: 15 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilen KDV İade Takip Sistemi, iade mekanizmasının ilk adımı olan, mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ile başlayıp, mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen her aşamanın gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından anlık olarak takibine imkân veren bir sistemdir.
 9. KDVİRA Sistemi: KDVİRA Sistemi, 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsamaktadır.
 10. Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP)
 11. Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)
 12. Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP)
 13. e-YMM Uygulaması
 14. KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR)
 15. Elektronik ÖTV Uygulamaları (ÖTVBİS Projesi)
 16. Özel Teminat Sertifikası Raporları (ÖTS)
 17. e-Belge Uygulamaları: e-Faturayı e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Bilet, e-Müstahsil Makbuzu, e-Dekont, e-Adisyon, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi gibi belgeler elektronik belge olarak düzenlenme projesidir.
 18. ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Uygulaması
 19. e-Defter Uygulaması
 20. e-Haciz Uygulamaları
 21. e-Yoklama Sistemi
 22. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi
 23. Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS): Engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak ve başvuruların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için geliştirilen Engelli Vergi İndirim Sisteminin, elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlara işlerini daha kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanmıştır.
 24. İzaha Davet Otomasyon Programı
 25. AkaryakıtPompaları Açısından Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Uygulaması
 26. İnteraktif Vergi Danışmanı: İnteraktif Vergi Danışmanı Uygulaması ile mevcut ve işe yeni başlayan mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yer alan vergi türleri ve temel vergilendirme süreçlerine ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilmekte ve mükellefiyet durumlarına uygun yükümlülüklerini içeren kişisel vergi takvimlerini oluşturabilmektedirler.

GİB teknoloji; bilgi-iletişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle hayatı kolaylaştıran yenilikçi projelerini hayata geçirmektedir.

Özetle, Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye’nin geleceği için çalışmaktadır.

(1) Öz, M (2022). Hizmet Vergisi Beyannamesine Eklenen “Bildirimler” Sekmesinin, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Değerlendirilmesi. Banka Ve Finans Hukuku Dergisi, 11(42), 311 - 330.
(2) https://teknoloji.gib.gov.tr/teknoloji/hizmetlerimiz.html

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor