Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
5227OKUNMA

Fallar vergiye çıkıyor

İnsanoğlu tarih boyunca geleceğini sürekli olarak merak etmiştir. Geleceği bilebilmek için falcılara başvurmuşlardır. Falcılar, çeşitli malzemeler kullanarak fal bakmaktadırlar. Burada kullanılan malzemelerden çok falcının insanları etkilemesi önemlidir. Falda, önemli olan falcıların bilgisi ve yorum gücüdür. Fal, “çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı” olarak tanımlamaktadır. Günümüzde çeşitli araçlar ve yöntemler ile fal bakılmaktadır. En popüler yöntemler; kahve, su ve tarot fallarıdır. Bunların dışında çeşitli fal bakma yöntemleri de vardır.

Fal yöntemleri arasında en popüleri ise, kahve falıdır. Kahve, günlük hayatta fazlaca tüketilmektedir. Tüketimiyle popülerleştirdiği bir içecek olmuştur. Ülkemizde özellikle Türk kahvesi fazlaca tüketilmektedir. Türk kahvesi ve falı gelenekselliğiyle kültürel bir obje haline gelmiştir. Kahve falı, kahve içildikten sonra fincanda kalan telvenin aldığı biçimlere bakarak geleceğe ilişkin tahmin, varsayımlarda bulunmaktır.

Modern dünyada fal-falcılığın oldukça popüler olması ile birlikte bir sektör haline gelmiştir. İnsanların büyük ilgi göstermesiyle sektör gittikçe büyümüştür. İnsanların sürekli bir arayış içinde olması, geleceklerini öğrenmek istemesi fal ve falcıları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline getirmiştir. Fallar ya sanal ya da reel ortamlarda bakılmaktadır. En revaçta olan kahve falı zaman, mekân, yöntem, çeşit ve fiyat olarak farklılıklar içerse de günümüzde insanlığın merak duygusu nedeni ile çok fazla talep görmektedir.

Günümüzde farklı bir çok fal uygulaması akıllı telefonlarda bulunan Android, İOS, ve Windows Phone platformlarından indirilerek kolay bir şekilde fal baktırılabilir hale gelmiştir. İnternette bakılan kahve falı ücretli veya ücretsiz olmaktır. Artık fal baktırmak bir tuş uzaklıkta olunca, insanlar gerek eğlencesine gerekse ruhsal olarak iyi hissetmek için fal baktırmaktadır.

Büyük bir sektör haline gelen fal-falcılık sektörü vergisel boyutu nedir?
Sorusu akla gelmektedir. Falcılık mesleğini vergilendirilmesinde bireysel olarak yapılıyorsa, B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364 no.lu özelgeye göre, Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır”. Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır" hükmüne yer verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabına yaptığı falcılık faaliyeti serbest meslek faaliyeti kapsamında olup, bu faaliyet nedeniyle elde ettiği gelirler serbest meslek kazancı olarak kabul edilmektedir.

Fal hizmetlerinde KDV oranı nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı E-97726449-130-143026 no.lu özelge ile bu soruya cevap vermiştir.  NACE faaliyet kodu 960903 no.lu(fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri) 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin (oran) verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dâhilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır. Fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığı için genel oranda (%18)* KDV uygulanmaktadır. (Oran artışı nedeniyle şu anda %20)

(1) Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, E-97726449-130-143026 Sayılı Özelge.
(2) Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364 Sayılı Özelge.
(3) Çulluhan, S.(2019).Fal ve Kahve Falıyla İlgili Uygulamalara Fenomenolojik Bir Yaklaşım”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Yorumlar

  • A
    Alp Sarıtaş
    Valla bunun bile vergisi oluyormuş. Ama kesinlikle de şart.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor