Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU
1261OKUNMA

Ev Sahipleri Dikkat!

Mart, baharın ilk ayı olmasının yanında vergi mükellefleri için beyanname verme ayı olarak da öteden beri iyi bilinir. Bu ayda tüm gerçek kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesini verirler. Ticari zirai veya mesleki kazançları için öteden beri mükellef olanlar için geçici vergi uygulaması başladığı tarihten bu yana mart ayının önemi nispeten azalmıştır. İşyeri kira geliri elde edenler açısından da benzer bir durum söz konusudur.

Ancak kirada konutu bulunan vatandaşlar açısından mart ayının önemi bir başkadır. Bu kişiler beyanname verme süresinde herhangi bir uzatma olmazsa, (ki normal olarak 27 Mart 2015 cuma akşamına kadar uzatılmasını bekleyebiliriz.) 25 mart Çarşamba günü bitimine kadar beyanname vermek ve verginin ilk taksitini ay sonuna kadar ödemek durumundadırlar.

Kimler kira geliri nedeniyle beyanname verecekler?

Kirada konutu olup da 2014 yılında 3.300 TL den fazla kira geliri elde edenler ile kirada işyeri bulunup da yine 2014 yılında 27.000 TL den fazla işyeri kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri gerekecektir. Kirada hem işyeri hem de konutu bulunanlardan ise konut kira gelirinin 3.300 TL’yi aşan kısmı ile işyeri kira geliri toplamı 27.000 TL’yi aşanlar da hem konut hem de işyeri kira gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmek zorundadırlar.  

İşyeri kira geliri 27.000 TL’nin altında olanların beyanname verme zorunluluğu olmamasının nedeni işyeri kira gelirinden, ödeyenler tarafından kira ödemesi sırasında %20 stopaj yapılmasıdır.

Konut dışında kirada gayrimenkulü bulunup da üzerinden vergi kesintisi yapılmayanlardan 2014 yılında 1.400 TL’nin altında kira geliri elde edenler de yıllık beyanname vermek durumunda değillerdir.

3.300 TL’lik istisnadan kimler yararlanacak?

Ticari, zirai veya serbest meslek kazancını beyan etmek durumunda olmayanlar ile kira gelirleri ile birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları toplamı 97.000 TL’yi aşmayanlar bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Hangi giderler indirilebilecek?

Kira geliri elde edenler açısında genelde uygulanan gider indirim yöntemi götürür gider yöntemidir. Bu yöntemde elde edilen kira gelirinin %25’inin indirilmesi hakkı bulunmaktadır. İstisnadan yararlananlar için bu indirim istisna haddini aşan kısma uygulanır.

Kira geliri elde edenler istemeleri halinde gerçek gider yöntemini de seçebilirler. Bu durumda indirilecek giderler;

  • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
  • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri, 
  • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
  • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
  • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
  • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler,
  • Amortismanlar,
  • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
  • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
  • Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, Ancak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz.

(İstanbul Ticaret Gazetesi)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor