Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

16 Eylül 2012
1548OKUNMA

Eğitim Harcamalarına Vergi Molası

Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftaları okul çağındaki çocuklar, gençler ve aileleri için okula dönüş için hazırlık zamanıdır. Okula dönüş zamanı aileler için ek harcama anlamına gelmektedir. Özel okul ve dersane giderlerinin yanı sıra diğer okul harcamalarındaki KDV’de orta ve dar gelirli aileler açısından oldukça önemlidir.

Okul ve dersane ücretlerinde KDV oranı %8 olup diğer okul harcamaları ve bunlardaki KDV oranları için aşağıdaki örnekler verilebilir:

MAL VE HİZMETKDV ORANI (%)
Okul kıyafeti8
Okul çantası8
Ayakkabı8
Defter8
Kitap8
Bilgisayar18
Yazıcı, tarayıcı18
Eğitim yazılımı (Örn. Vitamin)18
Kurşun kalem, silgi8
Keçeli kalem18
Pergel, cetvel8
Yemekhane hizmeti.8
Öğrenci taşıma servis hizmeti8
Özel öğrenci yurt hizmeti8

Eğitimde fırsat eşitliğine bir katkı : VERGİ MOLASI (TATİLİ) ÖNERİSİ

Yukarıda yer alan harcama kalemlerinde belirli bir süreyle KDV oranını sıfır olarak uygulamak suretiyle orta ve düşük gelir düzeyindeki aileleri destekleyerek fırsat eşitliğine katkı sağlamak mümkündür.

İlk olarak 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde uygulanan vergi tatili uygulaması belirli bir dönem boyunca belirli malların satışının satış vergisinden müstesna kılınması şeklindedir.

Satış vergilerine uygulanan vergi molası (tatili);

  • Aileler için masrafların azalması,
  • İşletmeler için satış cirolarının artması,
  • Hükümetler için de seçmenlere karşı vergi indirimi yapılmış olması

gibi olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Örneğin North Carolina eyaletinde yılda bir kez 4 – 6 Ağustos tarihleri arasında uygulanan vergi tatilinin ürün bazında sınırları şu şekildedir:

1. Giyim - Tek bir üründe fiyatın 100 dolar ya da altında olması (Aksesuarlar ya da koruyucu ekipmanlar hariç)
2. Okul malzemeleri - Tek bir üründe fiyatın 100 dolar ya da altında olması
3. Spor, doğa sporları ile ilgili ekipmanlar - Tek bir üründe fiyatın 50 dolar ya da altında olması
4. Bilgisayarlar - Tek bir üründe fiyatın 3500 dolar ya da altında olması
5. Bilgisayar malzemeleri - Tek bir üründe fiyatın 250 dolar ya da altında olması.

Danıştay Tetkik Hakimi Müjgan Karyağdı’nın tarafından yazılan ve Yaklaşım dergisinde yayınlanan makalede belirtildiği üzere ABD’nde uygulanmakta olan vergi tatilinin ülkemizde de uygulanması durumunda orta ve dar gelirli kesim için önemli bir destek sağlamak mümkün (Konuya ilişkin yazıyı makaleler kısmında bulabilirsiniz).

Vergi İndiriminin Tüketicilere Yansımama Riski

Hatırlanacağı üzere ülkemizde 2000’li yılların ortalarında eğitim hizmetlerindeki KDV oranının %18’den %8’ indirilmesi gibi pek çok vergi indirimi yapılmıştı. Yapılan vergi indirimlerinin tüketiciye yansıtılmadığı geçmiş indirimlerde şikayet olarak kamuoyunun gündemine gelmişti.

Geçmişte gündeme gelen şikayetlerden hareketle eğitim harcamalarında vergi molasının ülkemizde uygulanması durumunda indirimin tüketicilere yansımaması riski bulunmaktadır. Bu durumu önlemek için indirim öncesi ve sonrası fiyatları etiketlerde gösterme zorunluluğu getirilmesi, hileli işlem yapanlara verginin birkaç katı ceza uygulanması vb. gibi tedbirlerin alınması da mümkündür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor