Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Furkan Musa DOĞAN
Furkan Musa DOĞAN
447OKUNMA

Bütün insanları, insanlığa karşı birleştirmek: Yeni Dünya Düzeninin ilk yılı 2023

“Halkların kendilerini yönetme hakları, dünya bankerleri ve entelektüel elitin otoritesi altına girecektir Temel ilkemiz budur!”
David Rockefeller

Bilindiği üzere 2020 yılını pandemiyle, 2021 yılını sokağa çıkma yasağıyla, 2022 yılını ise Ukrayna-Rusya savaşıyla ve 2023 yılını ise kırk yıldır görülmemiş küresel bir enflasyon, küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle geçiriyoruz. Buradan hareketle Üçlü Komisyon 2023 yılını Yeni Dünya Düzeninin “Birinci Yılı” olarak açıkladı.1 Bu açıklama bütün dünyayı etkileyecek düzeyde olacağı öngörülüyor.

Üçlü Komisyon nedir?

Üçlü Komisyon 1973'te esas olarak Amerikalı bankacılar tarafından kurulan özel vatandaşlar örgütü David Rockefeller artan karşılıklı bağımlılığın getirdiği zorluklarla yüzleşmek için Amerika Birleşik Devletleri ve başlıca müttefikleri (Kanada, Japonya ve batı ülkeleri Avrupa) ve aralarında daha fazla işbirliğini teşvik etmek için kurulan gizli bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor.

Bu komisyon Yeni Dünya Düzenini oluşturmak için 50 yıldır kararlı bir şekilde planlarına devam ediyor. Komisyon, 1972 yılında Rockefeller’in desteklediği Roma Kulubü tarafından yayınlanan Büyümenin Sınırları (“The Limits to Growth”2) raporuna göre “Dünya nüfusu, sanayileşme, gıda üretimi ve kaynakların tükenmesindeki mevcut eğilimleri değişmeden devam ederse, bu gezegendeki büyümenin sınırlarına önümüzdeki yüz yıl içinde ulaşılacaktır.”3Raporda yer alan bu ifadeye göre ekonomik büyümenin sağlanması için dünya nüfusunun azaltmamız ve tüketim alışkanlarımızın değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. 

Bütün insanları, insanlığa karşı birleştirmek: Yeni Dünya Düzeninin ilk yılı 2023

Fotoğraf Kaynak: Akademik Dergi

Dennis Meadows ve öngörüleri

Büyümenin Sınırları raporunu yazan Dennis, verdiği bir demeçte4  “Akıllı ve çok güçlü bir diktatörlüğe sahip olursak muhtemelen sekiz milyar-dokuz milyar nüfusa bile sahip olabiliriz. Akıllı diktatörlüğünüz ve düşük yaşam standardınız varsa sahip olabilirsiniz ama biz özgürlüğe ve yüksek standartlara sahip olmak istiyoruz. İşte bu yüzden nüfus bir milyar olacak ve şu an yedi milyar bunu aşağı indirmek zorundayız.”

“Sekiz milyar olan dünya nüfusu nasıl bir milyara düşürebilir?” sorusuna Dennis, “Salgınlarla veya yani ne olacağını bilmiyorum ama öyle ya da böyle bu gezegen tarafından desteklenebilecek nüfus ve tüketim seviyesinin küresel olarak üzerindeyiz.” Dennis, nüfusun azaltılmasının barışçıl bir yolla halledilmesi gerektiğini söylüyor. Yaptığı açıklamaların devamına “Barış, herkesin mutlu olduğu anlamına gelmez, ancak çatışmanın şiddet ve güç yoluyla çözülmediği anlamına gelir.” Buraya kadar yapılan açıklamalara göz atarsak küresel bakış açısı, tüketimin ve nüfusun kontrol edebilmesi için insanları ikna etmeye çabalıyor.

Nasıl ikna olursunuz?

Son zamanlarda yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve küresel ısınma gibi kavramlar gündemde epey yer ediyor. Bu açıklamalar dünyanın tehlikede olduğunu aynı zamanda ömrünün azaldığını gösteriyor. Roma Kulübü 1991 yılında ikinci raporu olan “İlk Küresel Devrim” (The First Global Revolution)5 yayınladı. Rapora göre “Bizi birleştirecek yeni bir düşman ararken, kirlilik, küresel ısınma tehdidi, su kıtlığı, açlık ve benzerlerinin bu amaca uygun olacağı fikrini bulduk.” CNN’in kurucusu Ted Turner verdiği bir röportajda6 “Nüfusu dengelemek zorundayız. Demek istediğim çok fazla insan var. Küresel ısınma bu yüzden var. Küresel ısınma var çünkü çok fazla insan çok fazla şey kullanıyor.”

Küresel düşüncelerin istediği şey ve bahane buldukları şeyi bulmuşlardır: KÜRESEL ISINMA.

İnsanlar günümüzde küresel ısınmaya karşı Dennis’in ifadesiyle “Barışcıl bir yolla” ortak bir payda da buluşuyor. İlgili raporda son olarak “Tüm bu tehlikeler insan müdahalesinden kaynaklanmaktadır ve ancak değişen tutum ve davranışlarla bunların üstesinden gelinebilir. O halde gerçek düşman, insanlığın kendisidir.” Raporun bu ifadesi çok ilgi çekici: BÜTÜN İNSANLARI, İNSANLIĞA KARŞI BİRLEŞTİRMEK. İşte bu durumda küresel elitizm insanların hayatlarına bu şekilde müdahaleye etmeye başladı. Son olarak kötümser bakış açısıyla teoriler üreten Thomas Malthus’un Nüfus Teorisi Roma Kulübü’nün bir nevi sloganı olarak görülüyor.

1:https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Trilateral-Commission-calls-2023-Year-One-of-new-world-order
2:https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/
3: “The Limits to Growth” 1972, s.23
4:https://www.youtube.com/watch?v=b7lmh5XVRW0&ab_channel=WeLoveEarth
5:https://www.clubofrome.org/publication/the-first-global-revolution-1991/
6:https://www.youtube.com/watch?v=I6P7C-2ZVSc&t=47s&ab_channel=PureMatter

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor