Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ersin KAPLAN
Ersin KAPLAN
5718OKUNMA

Belgesiz Gider Kaydetmek Mümkün!

Vergi uygulamalarında temel kural yapılan işlemin belgelendirilmesi, yani kanundaki ifadesiyle tevsik edilmesidir. Belgesi olmayan işlemler vergi uygulamalarında yok hükmündedir denilebilir. Yani bu tür işlemler gider olarak dikkate alınamaz. Katma değer vergisinde belgesi olmayan işlemlere ilişkin yüklenilen vergi indirim konusu yapılamaz. Bu nedenle, belge düzeni son derece önemlidir.

Ancak, günlük iş akışı içerisinde belgelendirilmeyen giderler ortaya çıkmaktadır. Peki bu durumda ne olacaktır? İlk akla gelen, bu giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasıdır. Ancak, bazı giderler için bu durumun istisnası vardır. Yani bazı giderler için belge olmadan gider kaydı mümkündür.

Vergi Usul Kanunu’na göre;

  • Örf ve teamüle göre bir belgeye isnat edilmesi mutat olmayan müteferrik giderler,
  • Belgenin teminine imkan olmayan giderler,
  • Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler

için ispat edici belge aranmaz.

Yani bu giderler, belge olmadan gider kaydedilebilir ve vergi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bu giderlere; şehir içi dolmuş paraları, bahşişler, küçük tutarlı hamaliye ücretleri gibi giderler örnek verilebilir. 

Peki bu giderler sınırsız bir şekilde kaydedilebilir mi?

Kanunda, bu tür giderlere ilişkin olarak “işin niteliğine ve mahiyetine uygun olması” şartı getirilmiştir. Burada somut bir ölçü olmamakla birlikte makul sınırlar çerçevesinde yukarıda belirtilen belgesiz giderler vergi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor