Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

03 Ekim 2022
486OKUNMA

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili UygulamalarıMehmet AK

Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ağustos 2022, 216 sayfa

 Güncellenmiş 3. Baskısını yapan Eserde; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle izah edilmiş, ticaret sicil tescil aşamasında genel kurulların nasıl yapılması gerektiği, toplantıya çağrı usul ve esasları yine örneklerle detaylıca izah edilmiştir.

Uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, yönetmelikler ve yargı kararları ışığında irdelenmiştir. Genel kurul çeşitleri detaylı incelenmiş, çağrılı ve çağrısız genel kurullar, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu, elektronik genel kurul toplantılarında yapılacak işlemler ve nelere dikkat etmeleri gerektiği izah edilerek, hukuki sorunlar açıkça belirtilmiştir. Yeni yasa ile birlikte şirket türlerinin birbirlerine dönüşmesinde, bölünme ve birleşme esnasında izlenecek yol pratik anlamda izah edilerek özellikle muhasebeci ve hukukçuların başvuracağı bir kaynak niteliğini almıştır. Genel Kurul Müzakere Defteri, Genel kurula katılacakların belirlenmesi, Genel kurul gündeminin belirlenmesi, genel kurul toplantı zamanı ve yeri, genel kurulu çağrıya yetkili olanlar, Bakanlık temsilcilerinin katılımı zorunlu olan genel kurullar, davetin içeriği, Yönetimin ibrası detaylıca izah edilmiştir. Yine genel kurullarda vekâleten oy kullanma, muhalefet şerhi, toplantının ertelenmesi, toplantının tamamlanamaması, kayıtlı sisteme geçiş, Halka açık şirketlerde genel kurullar izah edilmiştir. Genel kurul kararlarının iptali, yokluk ve butlan halleri, askıda hükümsüzlük durumları yine anlaşılır şekilde izah edilmiştir.

Şirket bölünmelerinde alacaklıya çağrı ve diğer konularda istisnai durumlar örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Borca bataklık ve sermaye azaltımı konusunda uygulamada tescil aşamaları örneklere izah edilmiştir. Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Sicil işlemlerinde yürüttüğü uygulamalar, meslek odalarına verdiği seminerler ve meslek mensuplarından gelen sorulara dayanarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 400'den fazla sorunun cevabını kitapta bulabilirsiniz.

Konu Başlıkları

  • Anonim Şirketlere Yönelik Genel Bilgiler
  • Genel Kurul Toplantı Çeşitleri
  • Anonim Şirketlerde Toplantı Öncesi Yapılacak İşlemler
  • Genel Kurul Toplantısı Sonrası Yapılacak İşlemler
  • Halka Açık Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı
  • Elektronik Genel Kurul Toplantısı
  • Uygulama Örnekleri ve Örnek Vakalar