Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Atilla BUDAK
27 Eylül 2012Atilla BUDAK
1093OKUNMA

Akıllı Telefonlarına Uygulama İndirenlere Vergi Var Mı?

Dijital uygulamaların sayısının artması ve elektronik ticaretin gittikçe yaygınlaşması sonucunda yeni ekonomi düzeninin gelişmesi karşısında geleneksel ekonominin ve geleneksel vergi sistemlerinin buna cevap verebilmesi gittikçe güçleşmektedir.

İşte size yeni ekonomiye ait bir soru : Akıllı telefonunuz varsa ve yurt dışı orijinli, ücretli bir uygulama indirdiyseniz ertesi ay sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi beyannamesi vermeniz gerekecek mi?

KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV'nin konusuna girebilmesi için Türkiye'de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı, 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine göre hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap, uygulamayı mobil telefonuna indiren kullanıcıdır. 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğine göre KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye'de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması ise şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu değişti mi?

Konu ile ilgili olarak aslında Katma Değer Vergisi Kanunu değişmedi. Yurt dışından satın alınıp Türkiye’de yararlanılan hizmetlerden sorumlu sıfatıyla KDV kesip beyan edilmesi vergi teorisyenleri ve uygulayıcılarının bildiği bir konuydu. Ancak bu uygulama hizmet alımını yapan kişi KDV mükellefi ise uygulanabilmekteydi. 14 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan 117 seri no.lu Genel Tebliğ’de bu konu açık bir şekilde yazılmış ve hizmeti satın alan kişi KDV mükellefi olmasa bile yani sıradan bir kişi olsa bile sorumlu sıfatıyla beyanname vermesi gerektiği belirtilmiş.

Herkes Vergi Dairesine mi gidecek?

Eğer Tebliğdeki hüküm dikkate alınacak olursa örneğin 10 ABD Doları tutarında bir uygulamayı cep telefonunuza indirdiyseniz, ertesi ay vergi dairesine gidip bunu beyan etmeniz ve üzerinden %18 oranında KDV ödemeniz gerekecek. Bu arada beyannameler üzerinden 19,90 TL damga vergisi de ödemek de gerekecektir.

Ancak pek çok zorluğu beraberinde getiren bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı netleşmiş değildir. Parasal bir alt sınırın olmaması ve alım yapan herkesin 2 no.lu KDV beyannamesi vermesi gibi zor durum hakkında nasıl bir düzenleme yapılacağını takip etmek gerekmektedir.

Kısacası yeni ekonomi, yeni vergi sisteminin tesisini gün geçtikçe kaçınılmaz hale getiriyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor