Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

29 Mayıs 2018
1314OKUNMA

73 Yaşındaki Hesap Uzmanları Kurulu’nun Kuruluş Yasasına Ait 1945 Tarihli Meclis Tutanakları

29 Mayıs Türk tarihinde iki açıdan önemli bir tarihtir.

Birincisi II. Mehmed’in yani Fatih Sultan Mehmet’in Bizans’ı fethidir.

İkincisi de Türk Vergi Sisteminde başlayacak olan reformlar zincirinin en önemli halkalarından biri olan Hesap Uzmanları Kurulu’nun kurulmasıdır.

1945 yılının 23 Mart Cuma gününde Meclis Genel Kurulunda görüşülen Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına ve Maliye Bakanlığı Merkez ve İller Kadrolarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına imzası olan Baş Vekil Şükrü Saraçoğlu, Maliye Vekili Nurullah Esat Sümer ve diğer Bakanlar Kurulu üyeleridir.

Gerekçede bugün yeni yeni gündeme gelen mükellef haklarının, 1945’te Hazine haklarıyla birlikte gözetilmesi amacıyla Hesap Uzmanları Kurulu’nun kurulduğu ifade ediliyor.

“Gelir kanunlarının, ödevlilerin verdikleri bilançolar üzerinde yapılmasını emrettiği hesap incelemelerini ve bu sırada Hazine haklariyle birlikte ödevli haklarının da gözetilmesini temin etmek için muhasebe usullerinde ve gelir kanunların tam bilgili hesap uzmanları kullanılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığının şimdiki kuruluşunda böyle bir kadro varsa da esaslı bir şekilde yeniden hazırlanmakta olan Kazanç Vergisi Kanununun bilanço vermeğe mecbur tutacağı ödevlileri üç misli kadar arttıracağını gozönüne alan Bakanlık bu kanunun Yüksek Meclise onanmasından sonra bu çeşit uzmanları geniş ölçüde kullanmak gerekeceği ve bunun için şimdiden bu uzmanları yetiştirmek ve işe alıştırmak ve doğrudan doğruya Bakanlık emrinde çalışmak üzere bir hesap uzmanları kurulu kurulması düşünülmüş ve bu maksatla tasarının hazırlandığı anlaşılmıştır.”

Yukarıda genel gerekçesinden iki paragraf aldığımız 4709 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 29 Mayıs 1945 belirlenmiştir.

Fethin 565., Hesap Uzmanları Kurulu’nun 73. Yılında  23 Mart 1945 tarihli TBMM Genel Kurul tutanaklarını dijital ortamda okuyucularımıza sunuyoruz.

Tutanaklara ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor