Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
3398OKUNMA

433 Soru ve Cevapla Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 

Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan ücret, tazminat, yardım gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok, uygulamacıların anlayacağı ve kayıtlarını yapabilecekleri şekilde ve örneklerle desteklenen bir şekilde anlatan çok az sayıdaki eserlerden biridir. Kitapta; çeşitli kanunlara göre çalışanlara yapılan onlarca farklı ödemenin ücret kapsamında olup olmadığı, hangi ücret ödemelerinin vergiden istisna olduğu, gelir vergisi tevkifatının ne şekilde yapılıp beyan edileceği, vergi tarifesinin uygulanması, hangi ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edileceği gibi konular son yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.