Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Gonca İNAN
Gonca İNAN
553OKUNMA

2023 G20 Liderler Zirvesi: Sürdürülebilir bir geleceğin grafiği

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, gelir adaletsizliği gibi konuların önemli endişeler yarattığı dünyamızda uluslararası işbirliği her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu gerçekleri kabul eden G20 Liderler Zirvesi ise önemli küresel sorunları ele almak için her yıl toplanan bir platformdur. 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Delhi'de 18 incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin tartışma konularından birisi de sürdürülebilirlik teması idi. Bu çerçevede, yazının devamında 2023 G20 Liderler Zirvesinde dünya genelinde sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere değinilen konular üzerinde durulacaktır.

Sürdürülebilirliğin Aciliyeti

2023 G20 Zirvesinde sürdürülebilirlik konusunda aciliyet çağrısı yapılmıştır. Dünyamız, artan küresel sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve hızla azalan biyolojik çeşitlilikle birlikte bir iklim krizi gerçeği ile karşı karşıyadır. Tüm G20 üyesi ülkelerin liderleri, sürdürülebilir uygulamaların sadece bir seçim değil, gezegenimizin ve gelecek nesillerin hayatta kalması için bir zorunluluk olduğu çağrısında bulunmuştur.

İklim Taahhütleri ve Eylemleri

G20 Liderler Zirvesinin en önemli sonuçlarından birisi ise, iklim değişikliğini ele alma konusundaki yenilenen kararlılık olup katılımcı ülkeler Paris Anlaşması'na bağlılıklarını yineleyerek küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin altına indirme çabalarını hızlandırma sözü vermişlerdir.

  • Karbon Nötr Hedefleri: G20 üyesi ülkeler küresel emisyonların %80'inden fazlasını oluşturmakta olup ve grubun karbondan arındırma çabası, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, grup en son bilimsel gelişmeleri dikkate alarak ve farklı ulusal koşullara uygun olarak, bu yüzyılın ortalarında veya civarında küresel net sıfır sera gazı emisyonu veya karbon nötrlüğe ulaşma taahhütlerini yinelemiştir.
  • Kömürün Aşamalı Olarak Kaldırılması: G20 liderleri, daha temiz enerji kaynaklarına geçiş ve karbon emisyonlarını azaltma amaçlı olarak kömür kullanımının kaldırılmasının önemi konusunda anlaşmışlardır.
  • Yenilenebilir Enerjiye Yapılan Yatırımlar: G20 liderleri, 2030 yılına kadar küresel olarak yenilenebilir enerji kapasitesini üçe katlamayı kabul etmiş olup yeşil enerji geçişi için yılda 4 trilyon dolara ihtiyaç duyulacağını ifade etmişlerdir.

Biyoçeşitlilik ve Koruma

Sürdürülebilirlik, iklim eylemiyle sınırlı olmayıp aynı zamanda dünyanın zengin biyolojik çeşitliliğinin korunmasını da kapsamaktadır. G20 Zirvesinde, ekosistemleri korumanın ve restore etmenin acil bir ihtiyaç olduğu da kabul edilmiştir.

  • Doğal Yaşam Alanlarının Korunması: G20 ülkeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve türlerin neslinin tükenmesinin önlenmesi açısından ormanlar, okyanuslar ve sulak alanlar dahil olmak üzere doğal yaşam alanlarını koruma sözünü vermiştir.
  • Sürdürülebilir Tarım: Zirvede, çevresel etkileri azaltmak için rejeneratif tarım da dahil olmak üzere sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi vurgulanmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, çevresel sorunların yanı sıra, ekonomik ve sosyal konuları da kapsamaktadır. Zirvede, aşağıdaki konular üzerinde durulmuştur.

  • Kapsayıcı Büyüme: Liderler zirvede cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir istihdam, yetenek açıkları, kapsayıcı sosyal koruma politikaları, iyi yönetilen göç, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, gençlerin istihdamı ve kapsayıcı ekonomik kalkınma konularına vurgu yapmışlardır.
  • Küresel Sağlık: G20 ülkeleri sağlık sistemlerini güçlendirmek, aşı dağıtımını iyileştirmek ve gelecek salgınlara hazırlığı artırmak için gerekli stratejiler üzerinde durmuşlardır.

2023 G20 Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliği koruma ve ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği teşvik etme ihtiyacını kabul etmesi nedeniyle, küresel sürdürülebilirlik için önemli bir basamak olarak değerlendirilmektedir. Somut eylemlere ihtiyaç duyulmasına rağmen, zirvede varılan fikir birliği, ulusların sürdürülebilir bir gelecek için işbirliği yapmaya istekli olduklarını ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirliğe giden yol uzun ve zorlu olsa da, zirvenin bu yönde ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ettiği anlaşılmaktadır.

(1) https://business.outlookindia.com/news/g20-summit-2023-members-agree-to-phase-down-unabated-coal-power-at-sherpa-meet
(2) 
https://www.reuters.com/sustainability/g20-agrees-pursue-tripling-renewables-capacity-stop-short-major-goals-2023-09-09/
(3) 
https://climatenetwork.org/2023/09/09/civil-society-reactions-to-the-g20-summit-statement-from-new-delhi-india/
(4) 
https://www.reuters.com/world/key-takeaways-2023-g20-summit-new-delhi-2023-09-10/
(5) 
https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/030923/g20-technical-workshop-on-climate-resilient-agriculture-in-hyderabad.html
(6) 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_893565/lang--en/index.htm
(7) 
https://www.financialexpress.com/healthcare/news-healthcare/g20-summit-2023-world-leaders-pledge-to-implement-one-health-approach-improve-accessibility-and-prioritise-antimicrobial-resistance/3238910/

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor