Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Merve HALHALLI
04 Mart 2021Merve HALHALLI
3107OKUNMA

2021’de ve Gelecek On Yıl İçerisinde Bizleri Hangi Riskler Bekliyor?

Dünya Ekonomik Formu (WTF) tarafından Marsh & McLennan ve Zürih Sigorta Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Küresel Riskler Raporu 2021 yayınlandı. Raporda, 841 küresel uzman ve karar alıcının 2021 ve gelecek on yıla ilişkin endişelerinin olasılık ve etki açısından sıralamalarına yer verildi. Peki, bu rapora göre kısa, orta ve uzun vadede bizleri hangi riskler bekliyor? 

Kısa vadede (2 yıl) En büyük Risk: “Salgın Hastalıklar” ve “Geçim Krizi”

Rapora göre, COVID-19 salgını küresel yoksulluğu ve eşitsizliği azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeyi küçültmektedir. Aynı zamanda bu salgın, virüsün patlamasından önce zaten zayıflamış olan sosyal uyuma ve küresel iş birliğine de zarar vermektedir.

“Bireysel ve toplu ilerlemenin önündeki yeni engeller büyük olasılıkla salgından kaynaklanacaktır. Çünkü dünya sosyal etkileşimlerin aniden bozulması, genişleyen dijital uçurum, pazarlarda ve tüketici davranışlarında ani değişimler, eğitim, iş kaybı, demokrasi ve uluslararası ilişkilerde zorluklarla karşı karşıyadır.”

Raporda, “salgın hastalıklar” ve “geçim krizi” başta olmak üzere “beklenmedik hava olayları”, “siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması”, “dijital dünyada eşitsizlik”, “ekonomide uzun süreli durgunluk”, “terörist saldırıları”, “gençlerde hayal kırıklığı”, “sosyal uyumun erozyona uğraması” ve “insan kaynaklı çevresel zararlar” kritik kısa vadeli tehditler olarak tanımlandı. 

Orta Vadede (3-5 yıl) Ekonomik Riskler Baş Gösterecek

Raporda orta vadede en büyük riskin “varlık fiyatlarındaki balon” olacağı ifade edilirken, önemli ekonomilerde konut, yatırım fonları, pay senetleri ve diğer varlıkların fiyatlarının reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaşacağı vurgulandı.

Orta vadede bizleri bekleyen diğer riskler ise “bilgi teknolojilerinin alt yapısında bozulma”, “fiyat istikrarsızlığı”, “emtia şokları”, “borç krizi”, “devletlerin ilişkilerinde kırılma”, “devletlerarası çatışma”, “siber güvenlikte başarısızlık” ve “teknik yönetişim başarısızlığı” olarak sıralandı.

Uzun Vadede (5-10 yıl) Jeopolitik ve Çevresel Risklerin Etkisi Daha Çok Görülecek

“COVID-19 salgını eşitsizlikleri ve sosyal parçalanmayı artırıyor. Bu salgın önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde jeopolitik istikrarı zayıflatacak. Aynı zamanda çevresel riskler gelecek on yıl için olasılık ve etki açısından listenin baş sıralarında yer almaya devam edecek.”

Raporda, “kitle imha silahları" ve "devletlerin çöküşü" 5-10 yıl içerisinde etkisini gösterecek temel riskler olarak tanımlanırken, bu riskleri sırasıyla "biyolojik çeşitlilik kaybı", “olumsuz teknolojik gelişmeler”, "doğal kaynak krizleri", "sosyal güvenlikte çöküş", "çok taraflılığın çöküşü", "sanayide çöküş", "iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık" ve "bilime karşı duruş" takip etti.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor