Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Arzu YURTTAŞ
31 Ocak 2022Arzu YURTTAŞ
543OKUNMA

2021 Yılı Birleşme ve Devralma % 40 Arttı

 2021 Yılı Birleşme ve Devralma % 40 Arttı

Rekabet Kurumu tarafından 2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlandı. Rapora göre geçtiğimiz yıl Rekabet Kurulu 309 birleşme, devralma, özelleştirme işlemlerine ait işlemeler incelenip ve karara bağlandı. İncelenen rapora göre 52’ sinde tarafların tümü Türkiye kökenli olup, 175’ inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir. 67’ si ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerdir. Kapsam dışı, özelleştirme ve bilgi notu kategorilerindeki toplam 15 işlem için bu gruplama yapılmamıştır.

Aşağıda grafikte 2013-2021 dönemi dönemini içeren son dokuz yıla ait incelenen ortalama işlem adedi 216’ dır. 2021 yılında incelenen birleşme ve devralmalar4a ait toplam işlem adedinin son dokuz yılın ortalamasının üzerindedir. Geçmiş yıla ait veriler ile karşılaştırıldığında ise % 40 oranında artış görüldü.

 2021 Yılı Birleşme ve Devralma % 40 Arttı

Özelleştirmeler hariç olmak üzere yapılan işlemlerden 118’ i hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türk kökenli) şirketlerdir. İşlem bedeli ise 42 milyar 568 milyon TL’ dir. Aynı dönem içinde toplam işlem bedeli yaklaşık 95 milyar TL olan 7 özelleştirme işlemi incelenmiştir. Böylece 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 137.5 milyar TL’ dir. 2021 yılında incelenen işlemlerden 173’ ünün ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 654 milyar TL’ dir. Bunun yanında 6 işlem kontrol değişikliği yaratmadığı için kapsam dışı olarak sınıflandırılırken 2 işlem ise bilgi notu kategorisinde bırakılmıştır.

Aşağıda grafikte 2013-2021 dönemi dönemini içeren son dokuz yıla ait incelendi. Rapora göre son dokuz yılın ortalamasının üstünde olup söz konusu değerde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık % 46 arttığı görüldü.

 2021 Yılı Birleşme ve Devralma % 40 Arttı

İşlem sayısı ve değerinin ekonomik faaliyetlere göre dağılımı incelendiğinde en çok işlem ‘’elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’’ alanında gerçekleşti. Bu işlemler arasında en çok işlem değeri ‘’plastikten paketleme malzemeleri imalatı’’ alanında bildirilmiştir.

Özelleştirme işlemi incelendiğinde ise Rekabet Kurulu tarafından 7 adet özelleştirme işlemi bulunmaktadır. Bunlardan 3’ ü ‘’elektrik enerjisinin üretimi, işletimi ve dağıtımı’’ alanında gerçekleşirken “havalimanı işletmeciliği”, “liman işletmeciliği”, “yat limanı işletmeciliği” ve “kargo ve lojistik firmaları tarafından paket ve koli gibi kargoların taşınması ve dağıtımı faaliyetleri” alanlarında birer adet işlem bildirilmiştir.

2021 yılı özelleştirme işlem değeri incelendiğinde ise en yüksek bedel 89.3 milyar TL ile ‘’havalimanı işletmeciliği’’ alanında kaydedilirken, toplam işlem bedeli 94 milyar 980 milyon TL’ dir. Özelleştirme işlemlerinin 2021 yılında toplam Türkiye işlemleri içerisindeki payı yaklaşık % 69 ‘ dur.

 2021 Yılı Birleşme ve Devralma % 40 Arttı

Kaynak: https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/rekabet-kurumundan-137-milyar-liralik-islem-2807977

Rekabet kurumu tarafından elde edilen verilere göre geçtiğimiz yıllara göre birleşme, devralma, özelleştirme işlemleri ve değerlerine yer verilmiştir. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında ise işlem ve değerlerin arttığı görüldü.

Yabancı yatırımcılar değerlendirildiğinde ise işlem bazında yapılan sıralamada ilk sırada 10 işlem ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar olduğu belirlendi.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor