Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
Ozan BARDAKÇI
647OKUNMA

2008 sonrası memur olanlar ikramiye alabilecek mi?

Sosyal güvenlik alanında önemli tarihler vardır. Bu tarihlerde çıkan ya da yürürlüğe giren uygulamalar milyonlarca kişinin haklarını büyük ölçüde etkiler. 2008 yılı da sosyal güvenlik alanında büyük öneme sahiptir.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal güvenlik yasası tüm statüleri (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tek çatı altında topladı. Aslına bakarsanız SSK modelini benimseyen bir yapı ile herkesi dahil eden bir sosyal güvenlik sistemi amaçlanıyordu. Bu nedenle eski kurumların yerine 2008 yılında sonra sigortalı olanlar için SGK (4-a,4-b,4-c) statüleri getirildi.

5510 sayılı Kanunun geçici maddeleri ile Ekim/2008 öncesi memuriyete girenlerin Emekli Sandığı hakları korundu. 2008 Ekim ayından sonra memur olanlar için ise 5510 sayılı Yeni Sosyal Güvenlik Yasası uygulanıyor. 2008 sonrası memur olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi değiller.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasında memurların ödeyecekleri primlerden bağlanacak emekli aylığına kadar tüm haklar düzenleniyor. Eski (2008 Ekim öncesi başlayan) memurlara ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uygulanmaya devam ediliyor. Emekli Sandığı Kanununda “Emekli İkramiyesi” düzenleniyor.

Ancak 5510 sayılı Yeni Sosyal Güvenlik Yasasında 2008 sonrası memur olanlar için “ikramiye düzenlemesi” bulunmuyor. Yani 2008 Ekim ayından sonra memur olup 5510 sayılı yasaya tabi olan kişiler için 5510 sayılı yasada ikramiye düzenlemesi yok!

Her ne kadar 2008 Ekim sonrası memur olanlar için uygulanan 5510 sayılı Yasada ikramiye düzenlemesi olmasa da bu kişilerle hiç ilgisi olmayan MÜLGA 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 82. maddesiyle 2008 sonrası memurların ikramiyeleri düzenleniyor. Dolayısıyla bir daha uygulanmasın diye yürürlükte kaldırılan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu yeni yasaya tabi memurlara da uygulanmaya devam ediyor. Bu nedenle Emekli Sandığı Kanunu hiçbir zaman tam anlamıyla yürürlükten kalkmayacak gibi duruyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor