Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
Ozan BARDAKÇI
371OKUNMA

Yükseköğrenim gören herkese 3600 ek gösterge ne durumda?

Ek gösterge, memurların emekliliği için en temel unsur. Hele de 2008 Ekim ayı öncesinde memur olanlar için emeklilikte en önemli unsur ek gösterge.

Geçtiğimiz yıllarda sürekli gündemde olan ek gösterge konusu 2023 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunla öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire, avukat, şube müdürü, gelir uzmanı, sosyal güvenlik denetmeni gibi çok sayıda kadroya verildi. Ama bu kadrolar dışında kalan birçok kamu görevlisi hala talebinde ısrarcı ve ziyadesiyle HAKLI.

3 Eylül 2023 Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında da bu konu yine gündemdeydi.

Ek Gösterge Çalışması

Madde 50: Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır.” 

Kanun niteliği taşıyan toplu sözleşmenin üst metni olan hakem kurulu kararı çalışma yapılacağını hüküm altına aldı. Bu çalışmalar ne aşamada bilemeyiz ama ek göstergenin memurlar için anlamını kısaca açıklayalım.

Memurların emekli aylığının hesabında belli katsayılar ve oranlamalar üzerinden hesaplama yapılıyor. Memur maaş katsayısı: 0,760871, taban aylık katsayısı: 11, 909083, özel hizmet göstergesi: 9.500 (En yüksek devlet memuru gösterge+ek gösterge). Ek göstergeden kaynaklı maaş farkı da buradan çıkıyor.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan memur emeklilerinin zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

  • Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,
  • Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,
  • Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,
  • Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine,
  • Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145’ine,
  • Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,
  • Diğerlerinde % 55’ine,

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutuluyor.

Hal böyle olunca ek göstergesi 3600’ün altında olan memurların özel hizmet tazminatı ve emekli aylığı da düşük çıkıyor.

Ek Gösterge (30 yıl hizmet)2.8003.600
Özel hizmet aylığı4.915,238.384,80
Temel aylık2.617,403.104,35
Taban aylık9.527,279.527,27
Ek aylık1.839,502.258,64
Kıdem aylığı304,35304,25
Bağlanan aylık17.367,2421.320,77
Toplam aylık19.203,7423.579,40
İkramiye651.158799.579,76

Ek göstergesi 2800 olan yükseköğrenim mezunu bir memura 19.203 TL aylık bağlanırken ek göstergesi 3.600 olan bir memura 23.579 TL aylık bağlanıyor. Bu haliyle fark %25’e yaklaşıyor. Aynı fark emekli ikramiyesinde de görülüyor.

Hakem kurulu kararında her ne kadar bazı kamu görevlileri ifadesi kullanılsa da yükseköğrenim görmüş tüm kamu görevlileri için 3.600 ek gösterge verilmesi zaruret arz ediyor. Zira her seçim dönemi belli kadrolara ek gösterge artışı yapmak diğer kadrolarda bulunan yüksek öğrenim görmüş kamu görevlileri açısından büyük bir eşitsizlik oluşturuyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor